D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : noveny_haloszoba.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jobb alvás, egészségesebb élet?
B e s o r o l á s i   c í m : Jobb alvás, egészségesebb élet?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ebben segít ez a 9 növény a hálószobádban
M i n ő s í t ő : alcím
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : tervező
T e s t ü l e t i   n é v : Út a Kerthez
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : kibocsátotta
T e s t ü l e t i   n é v : Blikk Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-05-27
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2018-01-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A blikk.hu oldalára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Út a Kerthez
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Egészségügy általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egészséges életmód
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : környezeti hatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobanövény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : levendula
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jázmin
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : borostyán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jobb alvás, egészségesebb élet?.
Ebben segít ez a 9 növény a hálószobádban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mindenki hallotta már, hogy egyes növények, különböző módon, de jobbá, esetleg egészségesebbé teszik az ember környezetét. Persze, ezekről mindenki mond mindenfélét, úgyhogy, hogy tisztába tegyük a dolgokat, szakemberekhez fordultunk:"
(Forrás: https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/9-szobanoveny-ami-jobba-teszi-az-eleted/w0n13xk)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Levendula
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jázmin
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Alácsné Lukács Katalin: Borostyán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 620x4086 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 100 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna