D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : inbound_marketing.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az inbound marketing alapjai
B e s o r o l á s i   c í m : Inbound marketing alapjai
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : NetLight Consulting Kft
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-14
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2018-03-31
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az uzletiblog.hu történő megjelenés időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : NetLight Consulting Kft.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : NetLight Consulting Kft.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Marketing, public relations
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Üzleti alkalmazások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : marketing
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reklámeszköz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : blog
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az inbound marketing alapjai
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Lépés - Honlap: Kell egy hatékony honlap, amit könnyű fejleszteni. A honlapod az alapja az online marketingednek és a Lead generálásnak, mert a honlapodon múlik a konverziód nagysága. 2. Lépés - Látogató szerzés: A Lead gyűjtés vagy generálás akkor lehetséges, ha minél több látogatója van a honlapodnak. Minél több a látogatód, annál több a Lead. Erre a legjobb eszközöd: Blogolás Social Média SEO PPC 3. Lépés - Látogatókból Lead: Az oldaladra érkező látogatókból lehet Leadeket generálni. Ez úgy működik, hogy egyedi ajánlatokat készítesz, minden szinten álló látogatónak olyat, ami számár a legmegfelelőbb. Ugyanis a látogatóid mind más "fejlettségi" szinten állnak, attól függően mióta olvasnak téged. Ezeket a szinteket a következőkre bontottuk fel: Tudatlan vevők - Ők azok, akik most találkoznak veled elsőként. Érdeklődő vevők - Ők azok, akiket már érdekelődnek a terméked iránt és vevők az oktató anyagokra. Problémát felismerő vevők - Ők azok, akik már tudják, hogy az általad kínált termék az ő problémáikat is megoldaná. Nekik a vásárláshoz vezető következő lépésekről, és a lemaradás következményeiről érdemes beszélned. Akik készen állnak a vásárlásra - Ők már tudják, hogy nekik az a termék kell, amit kínálsz, így csak azt kell elmondanod, hogy miért éppen tőled kellene azt megvenniük. Mindegyik ajánlatod egy külön landing page oldal legyen. Ha az egyiken konvertál (feliratkozik, mert kell neki az ingyenes cuccod), akkor már csak a következő szint ajánlatát reklámozod neki. Ugyanis azzal, hogy kéri az adott csali ajánlatod, kiderül számodra, hogy eljutott a következő szintre. Igen, ez azt jelenti, hogy hiába adta már meg az e-mail címét, újra bekéred minden egyes ajánlat előtt. 4. Lépés - Leadekből vásárlók A folyamat vége az, hogy a Leadekből vásárlók lesznek, amint végigmennek ezen a több lépcsős folyamaton. A Lead nem más, mint az érdeklődő olvasód, akit annyira érdekel egy adott téma, hogy hajlandó érte megadni az elérhetőségét is. Ez többnyire az e-mail címe. A vásárlóvá alakításnak öt népszerű módja van: Lead követés Lead szegmentálás Lead gondozás E-mail marketing CRM integráció 5. Lépés - Mérj mindent A marketing legfontosabb eleme a visszacsatolás. Ebből derül ki, hogy melyik részét kell fejlesztened a folyamatodnak és hol van ez esetleges elakadási pont. A két legfontosabb mérőszám: Elsősorban azt akarjuk elérni, hogy minél több látogatóból legyen Lead, ezért a Lead megszerzésének költsége egy fontos adat. Majd a Leadekből Vevőket akarunk gyártani, ezért a második legfontosabb adat a vevők megszerzésének költsége. Az inbound marketingnek ezek voltak az alapjai és akit jobban érdekel a téma, annak ajánlom a figyelmébe az Aquarius Hand oldalán megjelent cikket, ami a tartalommarketinget hasonlítja össze az inbound marketinggel. Az Üzleti Blog csomag is Inbound Marketing szoftver? Nagyon hasonló elveket használunk mi is. A felbontás kicsit más, mert mi három részre bontottuk fel azt, amiben a legnagyobb segítséget nyújtjuk, ez pedig: Hogyan tudsz könnyedén olyan cikkeket írni, amit imádnak az olvasóid? Hogyan lesz egyre nagyobb közönséged, aki figyel rád? Hogyan tudod az olvasóidat vevőkké alakítani? Ehhez az üzleti blog szoftver maga honlap, amire a tartalom kerül, ami megkönnyíti a tartalom írást és segít minél több vevőt szerezni. A látogatószerzésről nem csak a szoftver gondoskodik, de csomaghoz tartozó könyvben is részletezve vannak az ingyenes és a fizetős lehetőségeid. Az olvasókat pedig szintén az üzleti blog szoftvere segít vásárlókká alakítani, illetve azok a remarketing folyamatok, amiket a könyvben részletesen bemutatok. Így valójában ki lehet jelenteni, hogy az üzleti blog szoftvere nem inbound marketing szoftver, de a végeredmény ugyan az: új vevők.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tartalommarketing Vs. PR
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2480x18000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna