D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : horvath_zoltanne_fenntarthato_fejlodes.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fenntartható fejlődés intelligens technológiákkal - T-szemszögből
B e s o r o l á s i   c í m : Fenntartható fejlődés intelligens technológiákkal - T-szemszögből
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Horváth Zoltánné
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-16
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2017-08-31
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g j e g y z é s : Az előadótól kaptuk elektronikus formában.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Horváth Zoltánné Marcsi
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hálózati információforrások
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fenntartható fejlődés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : intelligencia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : technológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : intelligens rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : stratégia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hálózatkezelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális aláírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A Fenntartható fejlődés intelligens technológiákkal -T-szemszögből Zöld utat a jövőnek : Könyvtárak a fenntarthatóságért ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2017. augusztus 31. Hálózatba kapcsolt világ Hálózatba kapcsolt világ -"SMART UNIVERSE" Kapcsolódó kép "Smart" -intelligens könyvtár / smartcampus 10 Important Predictions for the Future of IoT Smartcity-intelligens városirányítás és betegellátás (T...) ICT technológiák és fenntartható fejlődés áttekintés Intelligens technológiák, ipar, termelés, közlekedés irányítás Energia hatékonyság Közös és cserélhető adatok adattárházai, publikus, osztott portálok, mobil, IoT, szenzorok ICT trendek és digitális hálózati koncentráció Globális tudás-és információs hálózatok Dinamikus növekedés ADAT, mint hálózati intellektuális objektum Értékelés, szolgáltatások, felkészítés, mentorálás, esélyegyenlőség Elérhetőség publikációs és platform követelmények "SMART" / intelligens, kreatív modellek, stratégiák, fejlődési irányok, kooperatív kommunikációs rendszerek, eszközök, szenzorok, platformok, "cloud" technológia Inspiratív kulturális, állampolgári, gazdasági, közigazgatási, ipari rendszerek és mobil alkalmazások ID és ACCESS Könyvtár SZOLGALTATÁSI SZEMLÉLET "SMART" -új generációs technológiákgyorsabb, jobb, okosabb, interaktív Nextgenerációs rendszerek Közös platformok, discoveryrendszerek, kooperáció Big data(nagyadat alkalmazások), in-memoryrendszerek Szemantikus adathalmazok és keresők, openlikeddata IoT, eszközök és szenzorok kommunikációja, mobil, "alert", "justintime" "Secondlife"típusú információk Szimuláció, hálózatfejlesztés, "cloud", monitoring, vizualizáció, Ugrásszerűen növekvő adatmennyiség a hálózati kapcsolatokban Alkalmazások futtatása a fizikai memóriában, gyorsabb, azonnali szükséglet kielégítés Emberi beavatkozás nélküli tranzakciók, üzenet váltások a szenzorok és a rendszerek között, automatikus figyelemfelhívások Virtuális tapasztalati és oktatási rendszerek, termékalapú helyett tapasztalat alapú ismeretszerzés szimulált, virtuális valóságból, utasítások képernyő érintéssel, mozdulatokkal, üzenetváltás szenzorok és rendszerek között Közös, "shared", cserélhető, átvehető, "open" adatok. Rendszerintegráció (törzsadatok, ID, access, mobil oktatás, stb.), nyílt API-k "Smart" Amikor intelligens rendszerekről beszélünk, központi szolgáltatási platformokra gondolunk, amelyekre a háttér rendszerek üzeneteket, jelentéseket küldenek a változásokról pl. a fogyasztásról, hőmérsékletről, zajszintről, szolgáltatásokról, egy szolgáltatási portál vagy mobil alkalmazás alapján A platformokhoz kapcsolódó meghatározott infrastruktúra háttér rendszerek és a szenzorok kiterjesztik a számunkra érzékelhető világot, az elérhető és szolgáltatható információk körét, Kreatív modellek és stratégiák jönnek létre, fejlődik az innovatív szemlélet és az intellektuális aktivitás, Az igénybevétel kiterjed a városok vezetésére, közlekedésre, orvosi és mérnöki tudományokra, sőt a pénzügyi irányításra is. Intelligens modellek és stratégiák -innovatív inspiráló környezet és oktatás A fenntartható fejlődés -digitális információs technológia és a "smart" technológiai modell Közkönyvtárak szerepe a fenntartható fejlődésben Digitális tartalomfejlesztés és szolgáltatás Kooperatív és digitális szolgáltatási modellek Fejlődő intellektuális aktivitás, egyéni kezdeményezések, Új oktatási modellek Mobilizálódás, digitlis, online tananyag és irányítási rendszerek, MOOC, gamification, e-learning, Innovatív szemlélet, inspiráló modellek Gazdasági fejlődést inspiráló ipari és termelési modellek A modellek célja Minél szélesebb körű ismeretszerzés a tartalmi teljesség és a hozzáférhetőség tekintetében is. A well-equippedlearningcommonssaystoastudent, "Here youhavetools, roomtocollaborate, equipment, advice, researchoptions, and accesstoexpertinformation. Nowitis uptoyoutobuildsomethingworthwhile: a paper, apresentation, an education." www.smartlibrary.dtu.dk LarsBinau(DTU . Dánia) Az osztott architektúra rendszerek, a nyílt platformok, az automatizálás interaktív tudásközvetítést biztosítanak az emberek és eszközök között, visszahatva a városi, kulturális, irányítási és termelési alaprendszerekre T-Systems: Fenntarthatósági Stratégia (2016-2020) és digitalizálás Klímavédelem Edukáció -fejlesztés Fenntartható fejlődés elősegítése digitalizációval a klímavédelem, élhető és egészséges környezet, személyes orvosi és betegellátási információk mobilon, fenntartható termékek és szolgáltatások, tisztességes, átlátható üzlet, szabálykövetés, biztonság, közvetlen életvezetési információk Digitális Híd -digitális felzárkózás kistelepüléseken -önkéntesekkel "Smart" koncepciók -innováció digitális város, campus, vállalat, orvosi, közlekedési, mérnöki, mezőgazdasági rendszerek BE SMARTER! -Fenntarthatósági Stratégia 4. (2016-2020) IoT-Internet of Things-hálózatba kapcsolt eszközök Mobil fejlesztés Magyarországon elérhető leggyorsabb mobilinternet-technológia, az LTE-Advanced, amely a 4G következő lépcsőfokát jelenti, Itt az 5G fejlődési szakasz Hálózatba kapcsolt egészségügy MedSolSMART, e-MedSolution-Kórházi integrált rendszer, HISMobile-mobilkliens kórházi információs rendszerekhez HISCOM, intézményközi adatkommunikációs rendszer iOSés Androidplatformra Mobilfelcser Egészségügyi adatok szintetizálása, hálózati feldolgozása Szervezett betegirányítás Otthonról használható pánikgomb "Alert" szolgáltatás, értékek ellenőrzése a betegek egészségügyi adatai távolból is értékelhetők virtuális gyermekkórház, távdiagnosztika, virtuális munkacsoportok együttműködése "SMART" -intelligens közösségi és mobil rendszerek Digitális aláírás a T-Systems megoldásában az ügyfél egy tabletenírja alá a dokumentumokat. A szoftver figyeli az aláírás biometrikusazonosítóit(a sebességet, a toll dőlésszögét, a nyomás erősségét, és így tovább). Ezekből felépíti az ügyfél aláírás-profilját, amelyet minden egyes alkalommal tovább finomít, az életkorral járó változásokkal. "A rendszer mesterséges intelligenciáját lehetetlen becsapni; akkor is érzékeli a különbséget, ha valaki vonalról vonalra másolná le más aláírását", Ezzel a módszerrel aláírhatóak az elektronikus dokumentumok másolás nélkül. A megoldás már használatban van Mobilitás, mobil rendszerek, mobil parkolás Biztonsági rendszerek (közlekedés, kártyarendszerek, informatikai rendszerek) Közösségi szolgáltatások : wifiés háttér rendszerek, közösségi web oldalak, reklámfelület, köztéri képernyős kioszk, stb. E-önkormányzat (adattárház, LOGO iratkezelő, stb.) Digitális alaprendszerek -"smartcities" A digitális város moduláris több elemből áll, ERŐS ICT infrastruktúrára épül. feltérképezi az adatokat és információkat új minta megoldások, minta szolgáltatások, automatikus módszerek, (azonosítás, kártya, kioszk, e-jegy, intelligens közlekedés, stb.) A fejlesztések fő célja a tudásalapú környezet fejlődésének támogatása tájékozódás, tanulás, nyitottság, kényelem, aktív és "civil" közösségek, nyitott kulturális terek, fenntartható fejlődés életminőség javítása, állampolgári részvétel, információk interaktivitásának támogatása megjelenítés és közzététel, általános elérés Visszahatás: az irányítás adatokat nyerhet a digitális, intelligens eszközök használatából Fenntartható fejlődés Miért van szüksége a smartcity fejlődési iranynakaz intelligens könyvtárakra? Wheaton, Ken and Murray, Art (2012) http://www.kmworld.com/Articles Az intelligens városnaktudás infrastruktúrára van szüksége Atradíciók ismerete és megosztása szükséges a helyi intelligens rendszerek működtetéséhez A tudásmegosztáshoz integrációra, feladat megosztásra, tudásgazdaságra, tartalom értékelésre és tartalom megosztásra van szükség A tudásgazdaságban a tudás áramlása talán nagyobb erő a fizikai intézmények megléténél Az intelligens eszközökből nyerhető lakossági adatok visszahatnak az irányítás szakszerűségére Milyen platformokon, milyen alkalmazások integrálásával, milyen monitoring és vizualizációs technikával, milyen adaptációkkal és milyen hatókörrel valósulhatnak meg a közösségi rendszerek? Kik kooperálnak? Szolgáltató és együttműködő könyvtár Az intelligens digitális könyvtár olyan keretrendszerrel rendelkezik,amely nem nélkülözhető az intelligens városprogramokban. Online szolgáltatásaival és hálózati információival és linkcentrumaival a kereshető források globális kínálatát nyújtja. Intelligens könyvtári szolgáltatások -Discoveryforrásokra szervezett egységes tudásfelfedezés szolgáltatás Direct links to most popular content OCLC WorldCatDiscovery: több, mint 2 milliárd könyvtári forrás a WorldCatbrendszerből és egy központi indexből. A központi indexben cikkek, e-könyvek, kéziratok, stb. az alábbi digitális kép-és szövegállományokból: ArchiveGrid, ArticleFirst, Camio, Catalogof Art museumimages, WorldcatDissertations, ERIC, GPO MonthlyCatalogés MEDLINE Több, mint 200 millió cikk rekord: HathiTrustArticleFirst, MEDLINE, ERIC, British LibraryInsideSerials, a JSTOR, OAIster, ELSEVIER, stb. 750 tartalomszolgáltató -folyóirat kiadó, e-book szolgáltató, stb. legfontosabb metaadatai Licenc menedzsment, könyvtárközi kölcsönzés All content available through FirstSearch today WorldCat, ERIC, MEDLINE, and more Access to 2.1 billion holdings in ... Intelligens könyvtári platformok teljes körű webes működési környezet Megosztott integrált alkalmazás együttes WorldShare-Platform asa Service -PaaS Digitális platform, összehangolt alkalmazás együttes tudásközvetítéshez és információszállításhoz. Osztott infrastruktúrán elosztott hálózati szolgáltatások Belső és külső szolgáltatások egysége, "open" aggregációsfelülettel, erős infrastrukturális háttérrel, adatok, adatbázisok, tudástartalmának szétsugárzása Megújuló használati és kommunikációs alkalmazások Rendszerintegráció -egységesített kutatási folyamatkövetés a keresésben és a háttér rendszerekben Multidimenziós információs és informatikai környezet Az egységes felület érdekében kooperáció -pl. kiadókkal Beépített weboldalak -tapasztalatok integrálása Információkutatás/keresés közelítése a web keresési módszerekhez Kutathatóság -decentralizált hálózati jelenlét esetén is Proaktív kínálat digitális anyagokból Nyílt API-k Az IoT-Internet of Things. A dolgok internete az ipari forradalom következő, negyedik fázisa? Nem csak új eszközöket használunk, hanem teljesen új értékláncok alakulnak ki. A termék teljes életciklusának követése -gyártás és a műveletek Minden adat hozzáférhető, elemezhető,átadható más IT rendszernek Gyártás közben következtetések, folyamat módosítás a "smart" koncepciók kiegészülhetnek Fizikai termékek virtuális másolatain minden beavatkozás, státuszváltás követhető. Megszelídített adattenger szenzorok tömegéből nyert adatok automatikus kezelése Gyorsított új információelérés Adatok továbbításán túl adatokra épülő analitikai megoldások Teljes termék és működés követés a szenzorok alapján közvetlen érzékelés nélkül az iparban és gyártási folyamatokban, automatizálás Paradigmaváltás a digitalizálásban, hálózatfejlesztésben: az eszközök kommunikációja szenzorokkal, közvetett adatkinyerés, automatikus tranzakciók http://ivsz.hu/iot / Internet of Things(IoT) -egy új hálózati "secondlife"? IoTrétegek Végponti eszközök, szenzorok, RFID-címkék, webkamerák, autós fedélzeti egység Gateway: eszközök közötti átjárás Hálózat : Az összegyűjtött adatokat eljuttatja a tároló és feldolgozó helyre Interfészek: A hálózaton beérkezett adatok értelmezése automatikus Tároló rendszerek -Big Data Feldolgozás: A végponti eszközökből begyűjtött információk szinkron módban jutnak el a tároló helyre Megjelenítés-kommunikációs rendszerként az interaktivitást rendszerszinten szoftverrel kell biztosítani Az Internet of Things(IoT) kiterjesztett érzékelés beépített szenzorokkal, amelyek kommunikálnak más rendszerekkel üzeneteket továbbítanak ember és gép között Smartcampus "műszerfal" közösségi terek, egyetemi távoktatás, kutatás, elemző laboratóriumok, Intelligens, "zöld" könyvtár egyetemkártya, biztonsági rendszerek, épület üzemeltetés energiahatékonyság, világítás, Intelligens közlekedés Heterogén IT rendszerek és hálózatok összehangolt, integrált biztonságos működése A központ egy döntéselőkésztő és operatív irányító felügyeleti Dashboardterem, mely az egyetem valósidejű adatait vizualizálja, láttatja. Több monitoros, térinformatikai módon megjelenített, összefüggéseket láttató analizáló eszköz. "Smart" campus műszerfal elemek egyetemi vezetői dashboard egyetemi üzemeltetési rendszer eseménykezelő service deskrendszer portál tartalommenedzsment rendszer adattárház, információs rendszer Központi irányítás Központi adattárház, gyűjt, biztonságosan tárol, rendszerez, elemez, jelzés esetén folyamatokat indít Portálok (rendszeradminisztrációs és publikus) On-line megjelenítés, monitorozás, vezetői információs kimutatások, terjesztés, publikálás API segítségével lekérdezhetővé teszi az adatokat külső rendszerek számára, Törzsadat-kezelő -egyetemi szintű egységes adatkezelés Autentikációsmodul, LDAP, egységes beléptetés SSO Adattárház, monitoring eszköz Eszközmenedzsment modul Kártya adatok és megszemélyesítő adatok Mobil rendszerek Kártya rendszerek Oktatási, távoktatási rendszerek, MOOC, mobil vizsgáztatás Mobil applikációk -egyetemi-városi kártyafunkciók Egyetemi térkép-navigáció Ellátás/hallgatói támogatás Közlekedési információk Rendezvények, Szervezés/fejlesztés/ motiváció Üzemeltetés Fizetés/költségtérítés Üzleti érdekérvényesítés Előadás beosztás, regisztráció Beléptetés, étkezés, sportközpont, közlekedés, közösségi kerékpár,szolgáltatás igénybevétel, adatbázis használat, fénymásolás, stb. Új dolgokat látni, régi dolgokat újra tanulni, vagy új fejleményeket, összefüggéseket megismerni Dr. Kim Larsen, műszaki vezérigazgató-helyettes https ://share.telekom.intra/info/teleportal/Lapok/Teleportal_cikk.aspx?cikk=ertelem_es_erzelem.aspx https://share.telekom.intra/apps/news_editor/PublishingImages/Digitalis-forradalom-5G_TP.jpg Könyvtár Smart... -fenntartható fejlődés horvath.zoltanne@partner.t-systems.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváth Zoltánné Marcsi: A digitális hálózat dinamikus tágulása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x571 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna