D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : t_g_laktos_monika_digitalizalas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Digitalizálási gyakorlat a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Térben
B e s o r o l á s i   c í m : Digitalizálási gyakorlat a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Térben
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tolnai Gáborné Lakatos
U t ó n é v : Mónika
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-10
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2018-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országos Idegennyelvű Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Tolnai Gáborné Lakatos Mónika
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hardver, digitális eszközök
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tárolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : scanner
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér (Győr)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2019. március 19.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : DIGITALIZÁLÁSI GYAKORLAT A DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉRBEN NEMZETISÉGKUTATÁS ÉS HELYTÖÍRTÉNET 2. SZELLEMI, KULTURÁLIS KINCSEK, KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK ÉS DIGITALIZÁLÁS Szakmai továbbképzés Országos Idegennyelvű Könyvtár Budapest, 2018. április 2. Miért digitalizálunk? Megőrzés, állományvédelem Könnyebb hozzáférés a dokumentumokhoz Új fajta felhasználás (teljes szövegű keresés) Új olvasók Személyi feltételek: digitális szolgáltatások osztálya Digitalizálás Könyv Folyóirat Képeslap Kép Kisnyomtatvány Online felületek menedzselése Honlap Facebook-oldalak (2) Twitter, Instagram Blog Győri Szalon online kulturális magazin Tárgyi feltételek: eszközpark Félautomata könyvszkenner (CopiBook - A2) Dokumentumszkenner (Fujitsu - A4) Mobil szkenner (Fujitsu - A4) Síkágyas lapszkennerek (A3, A4) Digitalizálási stratégia Teljes helyismereti gyűjtemény (nyomtatott és mikroformátum) Muzeális gyűjtemény helyi vonatkozású dokumentumai 1. lépcső: Interneten közzétehető (szerzői jog) 2. lépcső: helyben használható (zárt láncú hálózat) Párhuzamosan több projekt fut Helyismereti könyvek Közkincs Engedély Először: helyi tartalom Később: helyi szerző Muzeális könyvek Közkincs Először: helyi tartalom Később: helyi nyomda Később: helyi szerző Helyismereti folyóiratok mikrofilmről Közösségi szolgálat Kisalföld Szkennelés Felvágva (lapok) Dokumentumszkenner Azonnal pdf-be Heti Híradó Együttműködés Szürke árnyalatos EPA Települési újságok Engedély Szkennelés Kapott PDF Képeslapok Szkennelés 2 méret (tárolás, közzététel) Helyismereti osztály Képek Szkennelés Helyismereti képarchívum Helyben használhatók Kisnyomtatványok Szkennelés Szórólap, műsorfüzet stb. Pályázat Cikk-kivágatok Együttműködés Elektronikus dokumentumok Eleve elektronikus Készen kapott Saját készítés Helyismereti Osztály Technikai paraméterek Kép, könyv, képes lap, községi újságok: 300 dpi, színes, JPG, 70 % tömörítés, 24 bit színmélység Mikrofilmről digitalizált folyóiratok: 300 dpi, fekete-fehér, TIFF, 90 % tömörítés Digitalizálási szabályzat: technikai paraméterek, munkafolyamat, tárolás, adminisztráció Karakterfelismertetés (OCR) Teljes szövegű kereséshez Kétrétegű PDF Hatékonysága változó ABBY FineReader Folyóiratok: automatikus Könyvek, kisnyomtatványok: kézi Közzététel az Interneten HunTéka integrált rendszer Jadox – elektronikus dokumentumkezelő rendszer Huntéka-Jadox kapcsolat: sémák (képeslap, könyv, folyóirat, kisnyomtatványok, elektronikus dokumentum) Huntéka-Jadox kapcsolat: cikkek Digitális Könyvtár Duna Menti Közös Katalógus Europeana Digitális Könyvtár Jadox nem felhasználóbarát Fejlesztés: új felület MOKKA-ODR/opac 3 motor Saját tervezésű keresőfelület Köszönöm a figyelmet! Tolnai Gáborné Lakatos Mónika Digitális szolgáltatások oszt. vez. Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Győr
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Renkecz Anita: A könyvtári digitalizálási munkafolyamat gyakorlati kérdései
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x581 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna