D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : bolygo_asvany.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bolygónk ásványkincsei
B e s o r o l á s i   c í m : Bolygónk ásványkincsei
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Matajsz
U t ó n é v : Attila
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-16
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-10-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Matajsz Anita
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Ásványi nyersanyagok
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geokémia, ásványtan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bolygó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ásványi anyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kőzet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építőanyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magmás kőzet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : platina
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nikkel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : króm
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : üledékes kőzet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kőszén
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kőolaj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földgáz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Föld
G e o N a m e s I d : 6295630
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Magmás ércképződés: A felszín felé nyomuló magma fokozatosan hül le, belőle olvadáspontjuk és sűrűségük alapján válnak ki az összetevők, ércek. Ércek: Fémtartalmú kőzetek, amely kialakulása vulkáni tevékenységhez, vagy üledékképződéshez köthető. Nikkel, króm, vas: Kőolaj, földgáz: Üledékes úton keletkező ásványkincsek A külső megjelenésében agyagra emlékeztető bauxit az alumínium érce. Trópusi éghajlaton különböző alumíniumtartalmú kőzetek málásakor keletkezett. Ásványkincs: Bolygónk szilárd kérgének egynemű természetes úton létrejövő építőanyagai, amely a gazdaság számára fontos. Parajdi sóbánya www.salinapraid.ro Az ércek kialakulása a magma lehülése során Platina: Bolygónk ásványkincsei Szén keletkezése: A kőszén szerves eredetű üledékes kőzet. Évmilliók alatt keletkezett az egykori erdőségekből úgy, hogy az üledéktakaróval fedett növényzet oxigéntől elzártan a fedőréteg nyomása alatt elszenesedett. SÓTELEPEK A sófélék a tengerekben oldott formában találhatók. A tengervíz elpárolgásakor leülepednek. A kőolaj és földgáz főleg az elhalt planktonok magas sótartalmú, oxigénszegény, tengerfenéken lerakódott, majd az iszapba süllyedt és betemetődött tömegéből jött létre. mozabook
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Katonka Fanni: Kőzetek és ásványok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x510 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna