D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : holl_andras_a_konyvtarak_tudomanytamogatasi_feladatai.jpg
C Í M 
F ő c í m : A könyvtárak tudománytámogatási feladatai
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtárak tudománytámogatási feladatai
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Holl
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1959-
V I A F I d : 286055645
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-09-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció megírásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Holl András
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : támogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : technikai fejlődés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internetszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyóirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjteményszervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bibliometria
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2016. szeptember 27.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Miskolc
G e o N a m e s I d : 717582
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : "A jövő könyvtára felé..." ­ Miskolc, 2016. szept. 27. - Holl A. A könyvtárak tudománytámogatási feladatai Holl András - MTA KIK "A JÖVŐ KÖNYVTÁRA FELÉ..." 2016 MISKOLC A változás hátterében a technika fejlődése, a kommunikáció változása: a számítástechnika és az internet megjelenése áll. A jelenség: változik (finoman fogalmazva) a könyvtárak helyzete. Kevesebb pénz, olvasó, könyvtáros, kevesebb a munka? Véleményem szerint a változásokra nem úgy kell reagálnia a tudományos szakkönyvtáraknak ­ vagy legalábbis nem CSAK úgy ­ hogy az olvasókat próbálják a könyvtárba becsalogatni, új funkciókat keresnek a könyvtári tereknek (pl. szemináriumi termek), könyvtárosoknak, stb. Véleményem szerint meg kell vizsgálni, hogy az új technika milyen új feladatokat, helyzeteket teremt. A probléma kezelése kevésbé tüneti, inkább az okokra koncentráló, kevésbé reaktív, inkább proaktív kell legyen. Nem csak a könyvtár - Über, AirB&B stb. Nem csupán a könyvek lesznek e­könyvek az információ­közlés, információ­feldolgozás, tanulás, művelődés, szórakozás mind megváltoznak. A vonaton, buszon, utcán lehet TV­t nézni, játszani, zenét hallgatni. A tanulásban egyre nagyobb szerepe lesz a video­tartalomnak, virtuális valóságnak. Mi a könyvtár? Mi a könyvtáros? Az internetes szolgáltatások - köztük a közösségi hálózatok - használhatóak bármiféle formális képzés, segítség nélkül. (?) A Desktop publishing (csináld magad könyvkiadás) csapdája. A könyvtáros lehet az a "közeli" segítő, akihez fordulni lehet, aki a fortélyokra megtaníthat, aki a biztonsági kockázatokra, és kezelésükre felhívja a figyelmet? Hol tartunk az átmenetben? - Könyvtári állományok - a digitális rész még messze elmarad a nyomtatottól - Folyóirat­szolgáltatás: az on­line folyóirat­csomagok tartalma már meghaladja a könyvtárban tárolt kötetekét – Gyarapodás: az MTA KIK­ben fej­fej mellett a papír és a digitális - Felhasználás: ? Nehéz a statisztikákat összehasonlítani, de a virtuális látogatások száma nagyságrendekkel meghaladja a fizikai látogatásokét - Olvasók: a regisztrált felhasználók száma összevethető a beiratkozott olvasókéval Könyvtári funkciók régen és ma Archiválás Példányok elosztott őrzése sok Egy példány a kiadónál (?) helyen JSTOR, PORTICO, CLOCKSS Repozitóriumok Tájékoztatás Könyvtári katalógusok Kiadói információs rendszerek tájékoztató könyvtárosok Google könyvtári discovery service repozitóriumok (OAI­PMH) szerzők támogatása (metaadat) SEO Könyvtári funkciók régen és ma Beszerzés (finanszírozás) Könyvtárak Kiadók ­ EISZ APC kezelés (Gold OA esetén) Kölcsönzés / hozzáférési küszöb csökkentése Könyvtárak Folyóirat kiadók: big deal EISZ - könyvtárak Repozitóriumok A tudományos szakkönyvtárak új szerepei - Tudománymetria - Tudományos adatok gondozása - Open Access - Szürke irodalom gondozása - Kiadói tevékenység / kiadási támogatás Tudománymetria és könyvtár - Exponenciálisan bővülő tudomány, kontroll szükséges, aktív zajcsökkentés Tamásné Fekete Adrienn, EKE ­ Tudománymetria http://old.ektf.hu/konyvtar/uploads/TUDOMANYMETRIA_­_POWERPOINT0831.ppt - Könyvtári előzmények: bibliográfiák, authority control Szinnyei József, Gulyás Pál; PIM, stb. - WoS, Scopus ­ van helye az MTMT­nek? (Általában: a mindent elsöprő globális szolgáltatások mellett van szerepe a lokálisnak?) (hányan dolgoznak a hallgatóságból MTMT adminként?) pontosság, affiliáció, hazai, magyar ny. tartalmak (bölcsészet) Tudománymetria és könyvtár - A szcientometriához részletes adatok szükségesek. (Mennyire részletesek?) - Kié a feladat? Automatizmusok? (Tanítani kell itt is.) Nem automatizált folyóiratok? (Valakinek kézzel meg kell csinálnia. A könyvtáros valaki.) MTMT. MATRICA, MATHIAS – Alternatív metrikák (altmetrics) alternatív publikációs formákra Lokális metrikák szolgáltatása egységes módon Altmetric ­ https://www.altmetric.com/ (Digital Science, Macmillan Science & Education) Plum Analytics ­ http://plumanalytics.com/ (EBSCO) Tudománymetria és könyvtár - Integrálás egyetemi szolgáltatásokba DE: Tudóstér https://conference.niif.hu/event/5/session/14/contribution/32/material/0/0.pdf COUNTER ­ https://www.projectcounter.org/ (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) - Ráépülő szolgáltatások. Tudományos tájékoztató rendszer. Tájékoztatás a tudományon kívül is (iskolák, egészségügy, lakosság). Információkutatás az ipar számára - Másodrendű operátorok. Irodalomkeresés. Automatikus tájékoztató szolgáltatások. Szakirodalmi háló (idézési, társszerzői kapcsolatok) használati háló (hányan olvasták, aki olvasta, mit olvasott még?) Kutatási adatok menedzselése Holl, András (2015) Kutatási adatok kezelésének nemzetközi trendjei. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 62, 5, 177 ­ http://real.mtak.hu/24531/ - Adat­özön (Tudomány + technika). Tárhely, metaadatolás. Megőrzés, szolgáltatás. Miért? Validálás, újrahasznosítás. - Tárhelyprobléma ­ mi köze ennek a könyvtárakhoz? Integrált munkafolyamati megoldások kellenek. California Digital Library (miért éri meg a Google­nak, Dropbox­nak?) - Nehézségek: diverzitás, méret, szakterület­specifikus tulajdonságok De ez lehetőséget ad a kutatókkal való együttműködésre! Személyiségi jogok, elsőség, elismerés, embargó Kutatási adatok menedzselése - Könyvtári lehetőségek ­ a könnyebbik végét megfogni Kicsi, szöveges/képes, egyszerű formátumú, publikációkhoz kapcsolódó - Ráépülő szolgáltatások. Adatbányászat. Molnár Sándor, SzTE: Délmagyarország DM­Detektor http://videotorium.hu/hu/recordings/12022/tartalomelemzesi­es­adatbanyaszati­lehetosegek­a­ hazai­teljes­szoveg­adatbazisokban - Egy nagyobb folyamat részeként ­ Open Science Holl, András (2016) Tudományos kommunikáció a XXI. században - Open Science. MAGYAR TUDOMÁNY, 177, 3, 307 ­ http://real.mtak.hu/34222/ Kutatási adatok menedzselése - Könyvtár mint adat­termelő. Digitalizálás. Bibliográfiai hálózatok. Citációs, szerzőségi, olvasottsági (tudománymetria) - Könyvtár, mint közvetítő ­ lokális adatok, crowdsourcing szervezése OSZK ­ Civic Epistemologies, http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=6043&issue_id=570 HUNGARICANA ­ képeslapok elhelyezése a térképen OA - egyfajta crowdsourcing Kutatási adatok menedzselése - Hazai helyzet ­ Van hazai helyzet? Helyzet van? Csekély érdeklődés. Akiket érdekel: lelkes úttörők, külföldi pályázatok nyertesei, külföldi folyóiratban publikálók KDK repozitórium, REAL, REAL­DATA; MTMT: tudományos adat, idézettség; Akadémiai Kiadó, IBVS; MTA KIK DataCite DOI - Külföldi helyzet: H2020, könyvtárak szerepe a DMP­k elkészítésében Dryad, figshare, Big Data Open Access - Serials crisis, hatékonyságnövelés, ellenőrzés; technikai küszöb csökkenése; motiváció (üzleti tevékenység helyett az információ terjesztése) - A tudomány területén könnyebb! - Arany, zöld ­ Repozitóriumok: könyvtári feladat! Könyvkiadás: ? - Repozitóriumok - definíció, minősítés - Akadályok: jogok, szerzők motiválása Open Access - Gyarapítás: mandátum, digitalizálás, kapcsolás más szolgáltatásokkal - Könyvtári feladat: közvetítés az olvasóknak EISZ ­ DOAJ discovery services - MTA KIK - Primo: REAL - Könyvtár mint kiadó Szürke irodalom (adatok?) - Pl.: HUNGARICANA ­ Iskolai értesítők, Urbáriumok - PhD dolgozatok, szakdolgozatok - levéltári anyagok - REAL­MS - programok, dokumentációk, stb. - bővülő gyűjtőkör - szelekció! Kiadói tevékenység - folyóiratok ­ OJS technikai háttér: adatbázis­alapú szerkesztőségi munkamenet­ támogatás, OAI­PMH, CrossRef DOI regisztráció, stb. helyben vagy kiszervezve? MTA KIK OJS platform - könyvkiadás (pl. UCL Press, Stockholm Univ. Press, Mykolas Romeris Univ.) nem csupán tudományos szakkönyvtáraknak! Helytörténet, magánkiadások Kiadói tevékenység - Publikálási támogatás - segítség a publikáláshoz, más kiadók támogatása metaadatok elhelyezése - well­behaving documents? SEO? kulcsszavak, tartalmi kivonat, licensz DOI szolgáltatás - MTA KIK: DataCite, CrossRef archiválás OA biztosítás nemzetközi indexelő rendszerekhez való eljuttatás
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Arany Zsuzsanna: A könyvtárak gamifikációs lehetőségei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 23
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna