D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkas_istvan_hbone_nws.jpg
C Í M 
F ő c í m : A HBONE 2021. évi fejlesztési eredményei
B e s o r o l á s i   c í m : HBONE 2021. évi fejlesztési eredményei
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Farkas
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-07
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2022-04-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Farkas István
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Helyi hálózatok
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hálózat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : informatikai hálózat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közösség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskolai oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közgyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutatás-fejlesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejlesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A HBONE 2021. évi fejlesztési eredményei
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A KIFÜ gerinchálózata a HBONE, amely a hazai akadémiai közösség számítógéphálózata. A HBONE szolgálja ki a hazai felsőoktatást, közoktatást, kutatás-fejlesztést, könyvtárakat és közgyűjteményeket, valamint számos egyéb közintézményt is. A HBONE különcélú, nagykapacitású és megbízható (távközlő) hálózata biztosítja az alapot a többi szolgáltatás számára."
(Forrás: https://kifu.gov.hu/szolgaltatasok/ikt/halozati/hbone)
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A HBONE 2021. évi fejlesztési eredményei Networkshop 2022 - Debrecen Farkas István 2022. április 20. Gerinchálózati fejlesztések Diákháló (Sulinet) sávszélesség fejlesztések Kitekintés HBONE gerinchálózat HBONE gerinchálózati fejlesztések Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS) - 2016 A digitális infrastruktúra fejlesztése Legyen elérhető legalább 100 Mbps az 500 fő alatti és legalább 1 Gbps sávszélesség az 500 fő feletti gyermek-, illetve tanulói létszámú közoktatási intézményekben. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.4.6 projekt - bruttó 12 Mrd Ft (+ 1 Mrd Ft) Kapcsolódó fejlesztések: Budapest Internet Exchange (BIX) - 100 Gbps elsődleges - 20 Gbps tartalék 6 db. NCS 5501 (40 ports of 1GE/10GE, 4 ports of 40GE/100GE) 2 db. Wigner DC, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Zalaegerszeg, Oktatási Hivatal - Győr (100GE), SZIE - Gödöllő SZTAKI 2x100GE kapcsolat Wigner DC KIFÜ gépterem Wigner DC KIFÜ gépterem (2021) Redundáns Core terve (2021-2022) Redundáns Core terve (2021-2022) kapcsolódó fejlesztései: Dataplex - T-Systems Cloud & Data Center - rack hely bérlés (folyamatban) Új DWDM node beszerzése (folyamatban) Új gerinc router (nx100GE) beszerzése (folyamatban) Dataplex - Zugló Dark Fiber beszerzése (folyamatban) Dataplex - ELTE Dark Fiber beszerzése BIX tartalék kapcsolat áthelyezés Tier 1 - Arelion (Telia Carrier) / Cogent Communications áthelyezés GÉANT tartalék kapcsolat áthelyezése Diákháló fejlesztések - 2021/2022 DOS 3 (201 db. végpont), DOS 4 (163 db. végpont) ütemek, Magyar Telekom réz hálózat kiváltás (30 db. végpont) és felhordó I. (18 db. végpont) sávszélesség fejlesztési ütemek Az elmúlt egy évben 412 csoportos sávszélesség fejlesztés (és új végpont bekapcsolások) megrendelés elkészült 316 végpont, 46 még folyamatban, 50 visszamondásra került (intézmény, szolgáltató részéről). Jelenleg 833 végpontot szükséges még fejleszteni a Digitális Oktatási Stratégia előirányzatához! Digitális Oktatási Stratégia megfelelések miatti további 454 végpont sávszéleség bővítése van jelenleg folyamatban. Sávszélesség bővítés - ütemek Kitekintés - 2020/2021 terv Redundáns Core terve (2020/2021) Kitekintés - előkészületek Előkészületek: 2021 őszén megtörtént két 100G szolgáltatás (VH-Veszprém és VH- Szeged) útvonalának módosítása annak érdekében, hogy csökkenjenek a közös hibalehetőségek; megtörtént néhány, a 100G szolgáltatások által feleslegessé vált 10Gbit/s áramkör lebontása; Az új, 100Gbit/s kapacitású összeköttetések egyrészt feleslegessé tettek néhány kisebb adatsebességű WDM szolgáltatást, másrészt indokolttá tették az IP gerinchálózat egyéb összeköttetéseinek átstrukturálását, bővítését; Kitekintés - pontosabb terv 2021/2022 Gerinchálózati bővítési tervek (2021-2022) Kitekintés Kitekintés Gerinchálózati bővítési tervek (2021-2022) Martonvásár WDM csomópont esetleges kiesésének hatása Kitekintés Gerinchálózati bővítési tervek (2021-2022) Zugló WDM csomópont esetleges kiesésének hatása Összegezés A gerinchálózat a KIFÜ szolgáltatásainak alapja, folyamatos fejlesztése elengedhetetlen! Fejlesztési források (GINOP 3.4.6, Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) források) új irányt és fejlesztést biztosítanak a KIFÜ gerinchálózat számára is. 12 éve üzemelő DWDM rendszer megújítása szükségessé vált! Köszönöm a figyelmet! www.kifu.gov.hu Farkas István 2022. április 20.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Farkas István: A HBONE 2020. évi fejlesztési eredményei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna