D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : somorjai_noemi_egyenlotlensegek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egyenlőtlenségek a tudományos kutatás területén
B e s o r o l á s i   c í m : Egyenlőtlenségek a tudományos kutatás területén
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az amatőr kutatók szerepe
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Somorjai
U t ó n é v : Noémi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-23
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2022-04-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Somorjai Noémi
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Kisebbségek
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Erotika, szexualitás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kutatómunka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos kutató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orvostudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homoszexualitás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : biszexualitás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felmérés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hátrányos helyzetű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtártudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bibliográfia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : téma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : statisztikai adat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatgyűjtés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egyenlőtlenségek a tudományos kutatás területén.
Az amatőr kutatók szerepe
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : NetWorkShop 2022.április 22. Debrecen Somorjai Noémi: Egyenlőtlenségek a tudományos kutatás területén. Az amatőr kutatók szerepe Miről lesz szó? Vákuumszerű információhiányról egészségügyi területen - a természet irtózik az ürességtől Hazai forrásunk: Magyar Orvosi Bibliográfia Nemzetközi forrásunk: PubMed Hazai attitűdökről könyvtárainkban egy ajándékküldemény kapcsán Nemzetközi attitűdökről egy IFLA-felmérés kapcsán Hazai tudományos kutatási nyilvántartás: NKFIH Hazai doktori kutatások Felmerülő kérdések MOB találatok megoszlása 1985 óta Leszbikus témakör 10 Melegek 13 Biszexuálisok 8 Transzneműek 6 Homoszexualitás 29 Összesen 36* Ebből gyógyítás, megelőzés, egészségnevelés 20 cikk Elméleti, történeti, jogi, politológiai megközelítés 16 cikk * Egy cikket több kategóriába is besoroltunk PubMed adatok Advanced search Simple search Lesbian (1946-) 26.809 ( 7.850) Gay (1853-) 52.860 (21.327) Bisexuality (1920-) 21.412 ( 4.980) Transgender (1992-) 10.614 (10.158) Intersexual (1920-) 49.968 ( 1.067) Homosexuality (1853-) 46.527 (34.186) Combined (with OR) 111.408 111.408 2022.márciusi végi adatok Ajánlás a szexuális orientációt és nemi identitást érintő diszkrimináció csökkentéséről Háttér Összefoglaló jelentés - 54 könyvtárnak elküldött ajándék-példány 2014.november 2019.július 8-9. lekérdezés Nem jelenítette meg a nyilvános katalógusban : 20 könyvtár Megjelenítette a nyilvános katalógusban: 30 könyvtár Nincs külön kari, önálló nyilvános katalógus: 1 könyvtár Nem használható a nyilvános katalógus (lefagyott): 1 könyvtár Átadta másik karnak, részlegnek: 2 könyvtár Többes példányokat szerzett be: 2 könyvtár Megköszönte: 10 könyvtár Megköszönte és feldolgozta az OPAC-ban: 7 könyvtár Megköszönte és nem jelenítette meg a nyilvános katalógusban: 3 könyvtár, ebből egy könyvtár OPAC-ra áttérés alatt Nem adott jelzetet: 1 könyvtár Felvette a katalógusba a szakozáshoz ajánlott 34 tárgyszót: 1 könyvtár 1. lekérdezéskor, a kiküldés után 3 hónappal feldolgozta és a nyilvános katalógusban kereshetővé tette: 16 könyvtár 29% 2. lekérdezéskor, a kiküldés után 10 hónappal feldolgozta és a nyilvános katalógusban kereshetővé tette: további 13 könyvtár 24% 3. lekérdezéskor, a kiküldés után 2 évvel feldolgozta és a nyilvános katalógusban kereshetővé tette újabb: 0 könyvtár 0% 4. lekérdezéskor, a kiküldés után 4 és fél évvel feldolgozta és a nyilvános katalógusban kereshetővé tette újabb: 4 könyvtár 7% Összesen bevételezte, a nyilvános katalógusban láthatóvá tette (megközelítőleg) 60% Nem vételezte be, nem tette a nyilvános katalógusban láthatóvá 37% IFLA LGBTQ+ Users SIG Survey This survey is available in Arabic, Chinese, English, French, German, Italian, Russian, Spanish, and Turkish. IFLA LMBTQ+ Olvasók Szakmai Csoport internetes felmérése https://stcloudstate.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6WjZRGTQZ5bd4s5 2020. márciustól - októberig gyűjtöttük az adatokat Tájékoztató szolgálatok (Szaktájékoztatók, LMBT gyűjtemény, külső kapcsolat : Háttér-könyvtár?) Gyűjtemények (Van-e LMBT irodalom, DVD, újság, ha nincs, miért és hogyan pótolja, mik az akadályok?) Programok (célcsoportok, ki finanszírozza, LMBT közösség?) Könyvtári helyek (Biztonságos tér, elvárt viselkedés, internet szűrőprogram?, mosdó?, kitiltottak? ) Vezetés és munkavállalók (Egyenlő tájékoztatás, van-e deklaráció, LMBT dolgozók, LMBT képzések?) Demográfiai információk : kitöltő beosztása, ország és könyvtártípus: nyilvános, egyetemi, iskolai, szak, kormányzati, levéltár, egyéb IFLA LGBTQ+ Users SIG Survey 236 fő töltötte ki 8 nyelven A kérdőív megtekinthető, elvileg még kitölthető Az adatok feldolgozása és a guideline kidolgozása folyamatban van NKFI-EPR Kutatásnyilvántartás 2000-tól 9626 kutatási projektet tartanak nyilván Ebből 61 foglalkozik szexualitással (növény, állat, ember) Ebből 2 foglalkozik emberi szexualitással És 1 foglalkozik homoszexualitással, történeti nézőpontból 103 kutatásban fordul elő 'gender' kulcsszó Ebből kb. 15 foglalkozik a társadalmi nem kérdésével is Doktori adatbázis: 173.101 témakiírás ismétlődőek is Doktori adatbázis: 173.101 témakiírás ismétlődőek Ebből 140 (ismétlődő) témakiírás foglalkozik szexualitással, ebből 37 orvosi, pszichológiai vagy egészségi szempontból, (témára szűkítve 5 témakiírás) 37 : 173.101 = 0,021 % - az eredeti halmaz tízezrelékében fejezhető ki Elfogadott és megjelent közlemény Content metrics - használati adatok 2022.03.31 Kérdések Mit tegyünk az exponenciálisan növekvő kutatási adatokkal, melyek a nyilvánosan elérhető adatbázisokban feldolgozatlanul szunnyadnak? Van-e felelősségük a könyvtárosoknak a nemzetközi szinten hozzáférhető adatok hazai kutatási körképbe integrálását tekintve? Mit tegyünk a kiugróan magas nemzetközi illetve kiugróan alacsony számú hazai, hozzáférhető egészségügyi információ összehangolásával? Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ollé János: Internetezés és kultúra. A digitális egyenlőtlenség kulturális hatásai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 23
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 23
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna