D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1241172536.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az erődrendszer
B e s o r o l á s i   c í m : Erődrendszer
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : repműszaki
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : repműszaki
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-13
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-05-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erődrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Komárom
G e o N a m e s I d : 3049519
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Komárno
G e o N a m e s I d : 3059436
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Duna
G e o N a m e s I d : 2349864
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kilátás a Dunára a Monostori erődből. A Komárom-Komárnói erődrendszer,mely hosszú ideig a hazánkban állomásozó Szovjet Hadsereg használatában volt,most már,a folyamatos felújítások mellett ismét látogatható.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A komáromi erődök Közép-Európa legnagyobb, épen fennmaradt, újkori erődjei. Az erődrendszer szerepel az UNESCO Világörökség Várományosok Listáján. A dél-komáromi Monostori Erőd, Igmándi Erőd és Csillag Erőd kiemelten jelentős nemzeti műemlékünk. A homokdomb, ahol Klapka György 1849-ben földerődöket emelt. Az erődök az 1848-49-es szabadságharc után, a XIX. század legfejlettebb haditechnikai elvei alapján, klasszicista stílusban épültek. Különleges élmény megcsodálni és végigjárni a gondosan faragott kövekből illesztett védfalakat, bástyákat, valamint a 3 km hosszú kazamatarendszert, amit a sejtelmesen beszűrődő fény fest meg. Tavasszal megkapó látványt nyújtanak a harcmező virágjával, a pipaccsal borított földsáncok, télen a hófedte udvar. A Dunai bástya lábánál hol napfényben csillog, hol zúgva morajlik a Duna. A várerőd, ahol civilek születtek, és katonák haltak meg. A komáromi erődök egy évszázadon át a monarchia katonagenerációit szolgálták. A Monostori Erőd monumentális épületében több ezer tüzér, huszár és műszaki katona ellátása és kiképzése folyt. A hajdan élettel teli falak között járva nem nehéz elképzelni, ahogy több száz katona sorakozott az udvaron, a Duna felé menetelt télen is fürdeni, vagy néhányuk egy fa tövében komiszkenyerét falta. A titkos hely, ami 45 évre még a térképekről is eltűnt. 1945 és 1990 között a Szovjet Hadsereg Közép-Európa legnagyobb titkos lőszerraktárát rendezte be a Monostori Erőd falai között. Az elbeszélések alapján az erőd nem véletlenül volt ötödik a NATO legveszélyesebb kelet-európai objektumokat tartalmazó listáján. A kivonuláskor több ezer vagon lőszert szállítottak el falai közül. forrás: mienkavar.hu
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gyöngyi - A Monostori erődben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2979x2057 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna