D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1255406772.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lepkék: Fóti boglárkalepke /Plebejus sephirus/
B e s o r o l á s i   c í m : Lepkék: Fóti boglárkalepke /Plebejus sephirus/
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : kallojazmin
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-01-18
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-10-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : lepke
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rovar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kálló
G e o N a m e s I d : 3050732
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kép 2009.május 2-án készült Kállón.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A fóti boglárkalepke, korábbi nevén zefír plebejusboglárka (Plebejus sephirus) a boglárkalepke-félék családjába tartozó fokozottan védett, nappali lepkefaj. Ezt a fajt Magyarország területén először a Fóti-Somlyón találták meg 1944-ben. Ez a ritka boglárkalepkefaj egy a jégkorszak óta fennmaradt maradványfaj, melynek megóvása csak életmódjának ismeretében lehetséges. Ezért igen fontos a hernyójának kizárólagos táplálékául szolgáló növény, a szártalan csüdfű (Astragalus excapus) megóvása. Ezt a növényt a lepke hernyója nem csak fogyasztja, hanem petéit a csüdfű tövébe rakja. A hernyók fejlődését hangyák segítik. A hernyó egy speciális váladékot termel, amely biztosítja a bolyba történő beilleszkedést. A Zefír-boglárka lárvája és a hangyafajok közötti kapcsolat még mindig kutatás tárgya. Hivatalos magyar neve napjainkra megváltozott, így inkább az eredeti név vált elfogadottá (Zefír-boglárka). Ma már tudjuk, hogy homokos, löszös talajon az országban többfelé előfordul. A Zefír-boglárka sokáig csak a Somlyó-hegyről volt ismert, ezért is nevezték hosszú ideig fóti boglárkának. A legutóbbi évek kutatásai igazolták, hogy Sződligeten, a Szentendrei-szigeten, a tokaji Nagy-Kopasz-hegyen,az ország északi megyéiben is él több populációja.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nymphalis vaualbum - L-betűs rókalepke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1280x1077 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi