D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1270147707.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ménesbirtok
B e s o r o l á s i   c í m : Ménesbirtok
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : pronto
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-16
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-04-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Állattenyésztés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ménes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földbirtok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lótenyésztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Mezőhegyes
G e o N a m e s I d : 717662
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Mezőhegyesi Ménesbirtok jogelődje, az 1784-ben alapított Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok privatizálásáig, 2004-ig nem csak Magyarország, hanem Európa legöregebb állami birtoka volt. Életre hívásának közvetlen történelmi előzménye az 1740-től 1763-ig tartó osztrák örökösödési, majd a hétéves háború, melynek következtében a monarchia lóállománya mennyiségében lecsökkent, minőségében pedig leromlott. Mária Terézia gondolt arra, hogy a császári és királyi hadsereg remondával (utánpótlás lóval) való ellátása érdekében, de főképpen az ismétlődő török veszélyre való tekintettel Bécs védelmére katonai ménesbirtokot hozzon létre. E tervet fia, II. József 1784. december 20-án kelt alapítói határozatával valósította meg. A birtok Csekonics József vérteskapitány parancsnoklása és tervei alapján 18.127 hektár legelős pusztán alakult meg, kifejezetten legelőre alapozott lótenyésztés céljából,194 mén és 405 kanca tenyésztésbe állításával, valamint a legszükségesebb, mintegy 6 hónap alatt felépített létesítményekkel (tisztek és katonák lakásai, törzsistállók, fedeles lovarda, 8 nagy istálló). A birtok éves átlagban 7000-8000, a második francia háború alatt (1800-1801) pedig 26 ezer lovat adott a hadseregnek. 1868-ig Mezőhegyesen csak katonai célú lótenyésztés és takarmánynövény termesztés folyt. Ez alatt az idő alatt tenyésztették ki a három hagyományos mezőhegyesi lófajtát, a nóniuszt, a mezőhegyesi félvért és a gidránt.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : pocokvick: Ágaskodva
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3872x2592 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne