D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : HUN_Gyulahaza_COA.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gyulaháza címere
B e s o r o l á s i   c í m : Gyulaháza címere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Dencey
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-10
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-12-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Magyarország megye- és településcímerei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színes rajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : embléma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
G e o N a m e s I d : 716935
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Gyulaháza
G e o N a m e s I d : 720330
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gyulaháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település Kisvárdától délre. Története a 14. századtól gazdagon adatolt, de nem lehetetlen, hogy alapítása visszanyúlik a honfoglalás korára, így számos címeralkotásra alkalmas motívum vonultatható fel múltjából. Gyulaháza címere álló, kerek talpú, jobb haránt osztatú pajzs. Felső, vörös mezejében peremes aranykorongon a koronázási jogar kristálygömbjét díszítő, végtelenített aranyszalag képe jelenik meg. Az alsó ezüstmezőben peremes kék korongba foglalt függőleges, élével jobbra forduló ezüst ekevas, vele párhuzamosan felfelé néző ezüst vadponty látszik. A pajzs felső élén enyhén jobbra forduló, természetes színű csőrsisak helyezkedik el, rajta rubin- és zafírkövekkel ékesített, nyitott, ötágú (három levél között két gyöngy), leveles arany koronával. Sisakdíszként a koronából jobbra forduló és jobbra néző vörös menyét növekszik, jobbjában aranylevelű vörös rózsát nyújt előre, baljával a feje fölé ezüst pallost emel. A foszlányok: jobbról vörös és arany, balról kék és ezüst. A címer motívumai a címeralkotó szándéka szerint az alábbiakra utalnak: 1. A település egykori, feltételezett névadójára, a 10. században élt Gyula vezérre: a). a Gyula név a magyar törzsszövetség második méltóságának elnevezéséből személynevesült, erre a vezéri hatalomra céloz a jogar aranyszalag motívuma; b). a gyulai méltóság bírói hatalommal társult, amit a menyét mancsába helyezett pallos jelenít meg; c). maga a menyét Gyula vezér leányára, Saroltára, Szent István király édesanyjára emlékeztet; d). a pajzs vörös-ezüst mezeje is az Árpádok korát idézi. 2. A település életét szimbolizálják az alábbi múltra utaló jelképek: a). az ekevas a 14. századból már jól adatolható szántóföld művelését; b). a hal az egykori vízjárta terület halászatát; c). mindkét motívum a település egykori pecsétjét; 3. Némileg aktualizált értelmezéssel mutatnak: a). a sisak: a nagy világégések hősihalottaira, akik innen származtak, s kerültek a háborúk vérzivatarába; b). a korona: a település önkormányzati autonómiájára; c). a menyét mancsában lévő rózsa pedig arra, hogy a település temploma Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére szentelték. A címer tehát szakmailag kifogástalan, jelképeiben indokolható motívumokat tartalmaz.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gyugycímere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2000x2598 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella