D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : HUN_Ratot_COA.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rátót címere
B e s o r o l á s i   c í m : Rátót címere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Dencey
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-09-28
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-11-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Magyarország megye- és településcímerei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színes rajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : embléma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Vas megye
G e o N a m e s I d : 3043047
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Rátót
G e o N a m e s I d : 3045939
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A pajzs felső részén a Széll család címeréből átvett oroszlánon lévő heraldikai koronás sisakdísz látható, alatta a sisakdíszből eredő, két oldalt bal-jobb irányú takaró. A takarók hársfalevél motívumokban végződnek, lefelé gyöngyökkel díszítettek. A felső rész színes, alapszíne kék és bordó. A korona és a jobb oldali rész legkiemelkedőbb formái bronzosítottak, és fekete kontúrral vannak ellátva. A motívum alatti pajzs alapszíne halványkékből mélykékbe hajló, felülről 45 fokos szögből árnyékolt. Benne a Széll-címer hármashalmon álló oroszlánja a törzséig átalakítva. Az oroszlán színe aranysárga. Az alsó címerrész hasítottság nélküli, a belkép alapszíne vajszín egészen a címertalpig. A pajzs jobb oldali részén található az eredeti színű, faszerkezetű harangtornyos római katolikus templom. A bal oldalon pedig az Aradi vértanúk parkjára emlékeztető tölgyfa 13 makkal és levéldísszel. Színei természetes színek, sárgászöld, illetve barna és szürke, kissé őszies hangulatban. A fatörzs alatt egy lapos három háromszöget magában foglaló vonal határolja a kőemlékmű felső részét. Az oromzattól lefelé haladva középen 13-as szám látható, alul kissé kiszélesedő lábazattal. Az emlékmű színe eredeti mészkő.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rátka címere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2000x3063 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn