D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Sopron_Romai_kotar_1977.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sopron, Római kőtár
B e s o r o l á s i   c í m : Sopron, Római kőtár
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Takkk
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Takkk
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-03-17
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-12-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Római Birodalom kora
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Sopron
G e o N a m e s I d : 3045190
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sopron, római kőtár 1977-ben. Az 1994-ben felújított római kori kőtár 1962-ben nyitotta meg először kapuit a Fabricius ház pincéjében. A ház a középkor óta gazdag patríciusok tulajdonában volt. Jelenlegi alakját a 18. században nyerte el. A kőtárban Sopron római kori elődjéből, Scarbantiából származó, illetve a környéken előkerült kőemlékek láthatók. A kiállítás teréül szolgáló középkori pince római épületek romjait takarja, északi fala a középkori belső városfalra épült. A nagyterem az épület pincéjét és földszintjét foglalja magába, a kettő közötti későbbi barokk födémet a helyreállításkor elbontották. A földszinti rész a 14. században kapta bordás keresztboltozatát. A jó arányú, impozáns tér méltó környezetet biztosít a több méter magas capitoliumi szentély szobrainak. A kisebbik pincehelység a 17. században épült, amikor a házat bővítették. A téglaboltozatos falfülkék "szentélyszerűen" fogadják be a kőemlékeket. A nagyterembe lépő látogatót a capitoliumi istenek Jupiter, Juno és Minerva töredékesen is lenyűgöző hatalmas márványszobra fogadja; szentélyük hajdanán Scarbantia fórumán állt. Az istenek tiszteletéről tanúskodnak az oltárkövek is. A kőemlékek legnagyobb csoportját a sírkövek alkotják: ezek legszebbike Caius Sextilius Senecio centurióé; márványból faragott, gazdagon díszített, elsőrendű munka. A terem végében kőurnákat és szarkofágokat helyeztek el. (Forrás: www.museum.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : evami: Aquincumi tintatartó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2075x2075 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 70 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne