D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_rerrich.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rerrich Béla id. és Rerrich Béla ifj.
B e s o r o l á s i   c í m : Rerrich Béla id. és Rerrich Béla ifj.
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Rerrich Béla, id. (1881-1932)
V I A F I d : 1171711
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Rerrich Béla, ifj. (1917-2005)
V I A F I d : 5370085
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 46-1-97
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rerrich Béla műépítész, kertépítőművész. Építészeti tanulmányait a budapesti Műegyetemen végezte. Egyik jeles tanára Pecz Samu volt, aki 30 évig oktatott a Műegyetemen, s építészgenerációk szerkezeti tudásának megalapozásában szerzett nagy érdemeket. Jeles építészeket, s építész tanárokat képzett, köztük Arvé Károlyt, Nagy Károlyt, Sándy Gyulát és a szegedi Dóm téregyüttes megalkotóját Rerrich Bélát. Rerrich építész volt, s egyben kiváló belső építész és a kerttervezés főiskolai tanára. Kertépítészként is dolgozott, tervezett kisebb házikerteket, díszes geometrikus kerteket és parkokat, falikutakat. Valójában a tájépítészet hazai úttörője Rerrich Béla, nemcsak önmagában az épületek, s azok célszerűségére és esztétikai megjelenítésére helyezte a hangsúlyt, hanem arra is, hogyan illik bele az épített környezet az adott természeti- és emberi kulturális környezetbe. (Forrás: Wikipédia) Ifj. Rerrich Béla párbajtőrvívó, edző. 1948-ban a londoni olimpián helyezetlen csapatban, 1952-ben, a helsinki olimpián helyezetlen egyéniben és csapatban, 1953-ban a brüsszeli vb-n helyezetlen egyéniben és csapatban, 1954-ben a luxemburgi vb-n helyezetlen egyéniben és csapatban, 1955-ben római vb-n 3. csapatban, a melbourne-i olimpián 2. csapatban. A második világháború után nagy szerepe volt a magyar vívósport újjászervezésében és a párbajtőrvívás fejlesztésében. Három, a vívással foglalkozó könyvnek volt társszerzője (Tőr- és párbajtőrvívás, 1953, A kardvívás, 1954, A magyar vívás kézikönyve, 1955). 1957 óta Svédországban élt, a svéd párbajtőriskola kialakítója, olimpiai és világbajnok vívók és öttusázók tartoztak a tanítványai közé. Több mint 45 évig dolgozott ugyanabban a stockholmi klubban, aláírt szerződés nélkül, mindig tartva magát az adott szóhoz. Tíz olimpián vett részt, háromszor magyar egyenruhában, hétszer meg svédben. 1992-ben megkapta a Svéd Királyi Aranyérmet. Végakaratának megfelelően Magyarországon helyezték örök nyugalomra.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rochlitz Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1704x2272 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn