D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_petofi.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hrúz Mária, Petőfi István, Petőfi Zoltán, Petőfi Sándorné Szendrey Júlia és Petrovics István
B e s o r o l á s i   c í m : Hrúz Mária, Petőfi István, Petőfi Zoltán, Petőfi Sándorné Szendrey Júlia és Petrovics István
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Bory
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-22
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Petőfi István (1825-1880)
V I A F I d : 8704112
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Petőfi Zoltán (1848-1870)
V I A F I d : 53099656
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szendrey Júlia (1828-1868)
V I A F I d : 810562
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Petrovics István (1791-1849)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Petrovics Istvánné Hrúz Mária (1791-1849)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 17/1-1-1 [szobrász: Bory Jenő, 1913]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Petőfi István költő, mezőgazdász, Petőfi Sándor egyetlen testvére. Hozzá íródott az István öcsémhez című vers. 1858-tól ő lett a gyámja Petőfi Sándor (1823-1849) és Szendrey Júlia (1828-1868) fiának, Petőfi Zoltánnak (1848-1870). (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Petőfi Zoltán színész, költő, Petőfi Sándor és Szendrey Júlia fia. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szendrey Júlia költő, író; előbb Petőfi Sándor, majd Horvát Árpád történész felesége. Jelenleg közös koporsóban nyugszik Zoltán fiával a Kerepesi temetőben, egy sírban nyugszik első férje szüleivel és Petőfi Istvánnal, Sándor öccsével. A Kerepesi temetőben sírjára - annak ellenére, hogy Horvát Árpád feleségeként halt meg - ez áll felvésve: Petőfi Sándorné, Szendrey Júlia, élt 39 évet. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Petrovics István mészárosmester, a közhiedelem szerint szerb, újabb kutatások alapján szlovák családból származott, de magyarnak vallotta magát. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hrúz Mária férjhezmenetele előtt mosónőként és cselédként dolgozott a maglódi evangélikus lelkésznél, Martiny Mihálynál. Szlovák anyanyelvű volt, a magyar nyelv használatára csak asszonykorában tért át. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Alexandre Petőfi
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1704x2272 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn