D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_mihalyfi.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mihályfi Ernő
B e s o r o l á s i   c í m : Mihályfi Ernő
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Somogyi
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mihályfi Ernő (1898-1972)
V I A F I d : 121385029
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 34/2-1-22 [szobrász: Somogyi József]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mihályfi Ernő újságíró, lapszerkesztő, kisgazdapárti politikus, miniszter, Rózsa Ferenc-díjas (1962). Mihalovits Sámuel evangélikus lelkész fia. A budapesti műegyetemen tanult, majd 1918-ban behívták katonának, rövid ideig az olasz fronton harcolt. Még ugyanebben az évben Budapesten a bölcsészeti karra iratkozott be. Szegeden doktorált (1923). Egyetemi hallgató korában újságírással is foglalkozott. 1920-tól Az Estnek külső, majd belső munkatársa volt. 1923-ban az USA-ba ment; inas, csomagkihordó, segédtisztviselő volt, közben tudósításokat küldött Az Estnek. Feleségül vette Tápay-Szabó Gabriella írónőt. 1924-ben hazatért; ismét Az Estnél dolgozott. Sokoldalú újságírói tevékenységet fejtett ki. A Magyarországba képzőművészeti kritikákat írt; több haladó művészt mutatott be elsőként a közönségnek. Barátja volt többek között Derkovits Gyula, Pátzay Pál. 1934-ben, miután elvált feleségétől, nőül vette Fischer Ilona (Filo) grafikust. 1936-tól a Magyarország felelős szerkesztője; A Független Kisgazda Párt (FKgP) politikáját támogatta, szembeszállt a reakciós irányzatokkal. Írt lapjában többek között Bálint György, Darvas József, Veres Péter. 1939-ben, miután a kormány átvette a Magyarországot, szerkesztői tisztéről lemondott. Bajcsy-Zsilinszky Endrével megindította a Független Magyarországot, melyet Bajcsy-Zsilinszky kiválása után is szerkesztett. 1942-ben részt vett a Magyar Történelmi Emlékbizottság megalakításában; belépett a FKgP-ba. Szerkesztette a Magyar Nemzetet is. 1944 márc.-ától, a német megszállás kezdetétől szülőfalujában, Béren bujkált. 1945 után a fővárosban az FKgP balszárnyának egyik vezetője lett, mint a városi értelmiséget tömörítő ún. Fórum-kör tagja. 1945. febr.-ban a FKgP-ban a sajtófőnök helyettese. Tagja volt a budapesti szervezet Intéző Bizottságának. Ismét megindította a Független Magyarországot, az Országos Nemzeti Bizottság lapját, s egy ideig szerkesztette a Világot is. 1947-től haláláig ngy.-i, ill. ogy.-i képviselő, az Elnöki Tanácsnak megalakulásától (1949) tagja volt. 1947. márc. 17.-szept. 24. között tájékoztatásügyi miniszter; a Történelmi Emlékbizottság főtitkáraként előkészítette 1848-49 centenáriumának megünneplését. 1947. máj. 31.-szept. 24. között ideiglenes megbízással külügyminiszter, szept. 24-től 1948. nov. 23-ig a köztársasági elnöki hivatal vezetője, 1948. nov. 23-tól 1949. ápr. 12-ig az országgyűlés alelnöke volt. 1949. jún.-1951. jan. között a Kultúrkapcsolatok Intézetének elnöke, 1949. szept.-től 1951. jan.-ig, majd 1957. szept.-től haláláig a Magyar Nemzet főszerkesztője. Közben 1951. jan. 27-től 1957. ápr. 12-ig népművelési min.-h. volt. 1957. ápr. 12-től 1958. szept. 6-ig mint művelődésügyi miniszter-helyettes a minisztérium újjászervezését vezette. 1956-ban átvette az evangélikus egyház egyetemes felügyelői tisztét. A Hazafias Népfront és az Országos Béketanács elnökségének tagja, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság és a Magy. ENSZ Társ. elnöki tisztét töltötte be. Emlékére felesége és fia a Magyar Nemzet fiatal újságírói és rajzolói részére alapítványt tett, ennek díját minden év szept. 2-án egy tehetséges fiatal kapja. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, így a Magyar Népköztársaság Zászlórendjével (1965). Portréfilm készült róla (bemutató posztumusz, 1978). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Peidl Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn