D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_matray_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mátray Gábor
B e s o r o l á s i   c í m : Mátray Gábor
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mátray Gábor (1797-1875)
V I A F I d : 64768116
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 34/1-1-27
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mátray Gábor, Rothkrepf zeneszerző, zenetörténész, pedagógus, az MTA l. tagja (1833). Családjával 1804-ben költözött Pestre, ahol 1817-ig jogi, magánúton zenei (zongora, ének, zeneelmélet) tanulmányokat folytatott. 1816 - 17 közt a Prónay, 1817 - 30 között Bécsben a Széchényi családnál nevelősködött. Miután visszatért Pestre, 1833-ban megalapította és 1841-ig szerkesztette a Regélő c. szépirodalmi lapot és társlapját, a Honművészt. 1837-ben munkatársa lett az MNM könyvtárának (a könyvtárőri kinevezést azonban csak 1846-ban nyerte el), rövid ideig a Nemzeti Színház zenei igazgatója volt. 1837 őszén a Pest-budai Hangászegyesület titkárává választották meg. 1840-ben a hangászegyesületi Énekisk. - amely később konzervatóriummá (Nemzeti Zenede) fejlődött - igazgatója lett, s ezt a tisztséget haláláig viselte. 1859-től ugyanezen intézménynél a szavalattan tanára. Jelentős és sokrétű tudományos munkássága kiterjedt a népzenekutatásra, magyar zenetörténetre és irodalomtörténetre. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mosonyi Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn