D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_lendvay_m.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lendvay Márton id. és Lendvay Márton ifj.
B e s o r o l á s i   c í m : Lendvay Márton id. és Lendvay Márton ifj.
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Dunaiszky
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Feszl
U t ó n é v : Frigyes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : kibocsátotta
T e s t ü l e t i   n é v : Gerenday-cég
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Lendvay Márton, id. (1807-1858)
V I A F I d : 229393589
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lendvay Márton, ifj. (1830-1875)
V I A F I d : 224128175
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 34/1-2-19 [kivitelező: Gerenday-cég, építész: Feszl Frigyes, szobrász: Dunaiszky László]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lendvay Márton színész. Lendvay Márton (1830 - 1875) apja. Szülővárosában volt írnok, s itt lépett fel mint műkedvelő egy jótékony célú előadáson. Nagy sikere ráébresztette tehetségének tudatára, és 1828-ban vándorszínésznek állt Fejér Károly vándortársulatához: 1829 - 31 között Kolozsvárott játszott, majd Székesfehérváron (1832), Pozsonyban (1833). A kassai társulattal 1833-ban a budai Várszínházban játszott. 1837-ben a Nemzeti Színház tagja lett. Vörösmarty színháznyitó prológusában, az Árpád ébredésében mint Árpád ő mondta ki az első szót a Nemzeti Színház színpadán, melynek haláláig tagja maradt. 1832-ben feleségül vette Hivatal Anikó színésznőt, akitől később elvált. 1840-ben külföldi tanulmányutat tett. Különösen Seydelmann volt rá nagy hatással. 1848-ban rövid ideig katonáskodott. 1854. jan. 31-én a Lorvoodi árva c. színműben lépett fel utoljára. A nemzeti Színház első színésznemzedékének egyik vezető tagja és hősszerelmese, a romantika legjellegzetesebb képviselője volt a m. színpadon. A legszélesebb skálájú m. színészek egyike, s alig van műfaja könnyű bohózattól a daljátékig, melyben kiválót ne alkotott volna. Szép tenorhangja volt. Énekelte Zampát (Hérold), Almavivát (Rossini: Sevillai borbély), Fra Diavolót (Auber) és Otellót (Verdi) is. Egressy Gábor tudatosságával szemben inkább az ösztön és az érzelmek színésze volt. Külseje, hangja is szerepet játszott abban, hogy a romantikus kor egyik szépségideálja volt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lendvay Márton drámai színész. Lendvay Mártonnak Eránoszné Jeremiás Karolintól házasságon kívül született fia. 1849-ben Székesfehérvárott atyja akarata ellenére állott színésznek. Mint honvéd végigküzdötte a szabadságharcot, majd vidéken játszott. A Nemzeti Színház 1855-ben szerződtette atyja elárvult szerepkörére. Bár feltűnően hasonlított rá és túláradó temperamentumát is örökölte, önálló felfogásra képtelen volt, s mindvégig atyja modoros epigonja maradt. Legsikerültebb alakításai a szerelmesek és a hazafias drámák könnyebb fajsúlyú hősei. 1858-ban feleségül vette Fáncsy Lajos színész leányát, Fáncsy Ilka színésznőt. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Major Tamás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn