D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szendro_epuletek1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szendrő
B e s o r o l á s i   c í m : Szendrő
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Épületek
M i n ő s í t ő : fiktív cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y e : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-01-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Észak-Magyarországi képeslapok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Szendrő
M e g j e l e n é s : Budapest : özv. Horváth Richárdné lev. Lapkiadó, [ante 1945]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : raktár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értékesítési szövetkezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : strand
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szendrő
G e o N a m e s I d : 715355
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Borsod vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Földmívesszövetkezet terményraktára. Rk. templom. Strand. Földmívesszövetkezet I. Földmívesszövetkezet II.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szendrő a Bódva-völgyi kistáj délkeleti részén helyezkedik el. Környékén már i.e. 4-5 ezer évvel ezelőtt éltek emberek, ezt számos régészeti lelet bizonyítja. A honfoglalás idején Bors vezér kabar törzse telepedett le a területen. A tatárjárást követően sok vár épült az országban, így Szendrőben is, amelyet valószínűleg a Bebek család építtethetett az 1300-as évek elején. A település első írásos említésével 1317-ben találkozunk, Zendrewe alakban. Az 1500-as években a meglévő alsóvár mellé felsővárat is építettek, a falu melletti meredek hegyre. A török időkben Szendrő végvár lett. A zivataros századokban sokszor cserélt gazdát a vár, míg aztán a Thökölyvel kötött fegyverszünet értelmében német kézben maradt. II. Rákóczi Ferenc kurucai 1704-ben foglalták el a várat, melyet 3 év múltán a fejedelem parancsára romboltak le. Vár nélkül a település elvesztette katonai és politikai jelentőségét, de gazdasági szempontból a térség meghatározó eleme maradt.

Nevezetességei a középkori alsóvár és a felsővár maradványai, középkori eredetű református harangtornya, festőháza, barokk stílusú római katolikus temploma. Oktatástörténeti Gyűjteménye 1988-tól működik.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Borsod vm.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szendrő : Uccarészlet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1074x694 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer