D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_ignotus1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ignotus (Veigelsberg Hugó)
B e s o r o l á s i   c í m : Ignotus (Veigelsberg Hugó)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Martsa
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : dombormű
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ignotus (1869-1949)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 24/1-2-72 [szobrász: Martsa István]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ignotus, Veigelsberg Hugó kritikus, költő, író. Apja a Pester Lloyd főszerkesztője volt. Budapesten jogot végzett, majd újságíró lett. Polgári radikális, de egy ideig mint publicista ifj. Andrássy Gyula plurális választójogi tervét támogatta. 1891-től A Hét, 1902-től a Magyar Hírlap munkatársa, A Hét írói körének egyik vezetője. Mint riporter utazást tett Németországban, Törökországban, a Balkánon, az USA-ban. 1906-ban egyik megindítója a Szerda c. folyóiratnak. 1908-ban Hatvany Lajossal és Fenyő Miksával megalapította a Nyugatot. Az elsők közt állt Ady, Babits, Móricz Zsigmond mellé. A kor konzervatív irodalmi erőivel heves kritikai harcot folytatott az elismertetésükért. 1919-ben az ellenforradalom elől Bécsbe emigrált, s mint osztrák újságíró, illetve dramaturg dolgozott, de a távolból is részt vett a magyar irodalom harcaiban, kiállt a fiatal József Attila mellett. Az 1920-as évek végén, az 1930-as évek elején szembekerült a Nyugat új szerkesztőségével, amely hivatkozva arra, hogy Ignotus a szerkesztésben - gyakori külföldi tartózkodásai miatt - gyakorlatilag úgy sem tud részt venni, nevét levette a folyóirat éléről, 1937. febr.-tól a polgári radikális Magyar Hírlap cikkírója. A hitlerizmus elől 1938-ban ismét emigrációba kényszerült. New Yorkban telepedett le, ahol elnyerte a város irodalmi nagydíját. 1948-ban a magyar állam hazahozatta, de ekkor már halálos beteg volt. Megkapta a "Pro arte" kitüntetést. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K é p a l á í r á s : A síremlék rongálás előtti állapota.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kosztolányi Dezső
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn