D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_horvath_m2.jpg
C Í M 
F ő c í m : Horváth Mihály
B e s o r o l á s i   c í m : Horváth Mihály
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Dunaiszky
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 1
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Huszár
U t ó n é v : Adolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Horváth Mihály (1809-1878)
V I A F I d : 56642805
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: B. 286. [szobrászok: Dunaiszky László és Huszár Adolf]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Horváth Mihály történetíró, püspök, kultúrpolitikus, miniszter, az MTA tagja (l. 1839, r. 1841, ig. 1871). Szegeden, majd mint katolikus papnövendék Vácott folytatta tanulmányait. 1828-ban a pesti egyetemen bölcsészdoktorrá avatták, 1832-től kezdve vidéken katolikus lelkész, közben nevelő volt, 1844-től a bécsi Theresianum magyar tanára. 1848-ban csanádi püspök és egyben a főrendiház tagja, 1849. máj. 12-től aug. 11-ig a Szemere-kormány közoktatásügyi minisztere. A szabadságharc bukása után külföldre menekülve emigránsként élt Belgiumban, Franciaországban, Itáliában, Svájcban, és folytatta már a reformkorban megkezdett történetírói tevékenységét. Hazatérve 1867-ben a megalakuló Magyar Történelmi Társulat első alelnöke, 1877-ben elnöke lett. 1868-tól a Kisfaludy Társaság tagja. Történetírása úttörő jelentőségű volt: új témák fölvetésével, nagy elbeszélő, összefoglaló készséggel képviselte a polgári haladás és a reformellenzék ügyét a polgári átalakulás időszakában. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K é p a l á í r á s : A síremlék korábbi állapota.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváth Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn