D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_hidas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hidas Antal
B e s o r o l á s i   c í m : Hidas Antal
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hidas Antal (1899-1980)
V I A F I d : 62480960
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 42/1-A-3
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hidas Antal író, költő, műfordító, Kun Ágnes férje. Kossuth-díjas (1962). Nagycsaládos cipész gyermeke. A gimnáziumból kicsapták forradalmi nézetei és Ady verseinek szavalása miatt, ezután egy ideig gyári munkás és újságárus. A Tanácsköztársaság idején a Munkás Egyetem hallgatója, 1920-ban Szlovákiába emigrált. Itt került kapcsolatba a kommunista párttal. 1919-től publikált, először az Új Utak c. lapban-forradalmi hangulatú verseket, dalszövegeket Kovács Péter és Csont Ádám álnéven. 1925-ben hazatért, ekkor jelent meg első verseskötete a KMP gondozásában (Az ellenforradalom földjén), majd a letartóztatás elől menekülve Bécsen, Berlinen keresztül Moszkvába távozott. Itt fontos szerepet töltött be a Sarló és Kalapács c. évkönyv és folyóirat megteremtésében, a bécsi Új Március, a kassai Munkás és a New York-i Új Előre c. folyóiratban is publikált. 1926-1936 között a Moszkvában alakult Magyar Forradalmi Írók és Művészek Szövetségének egyik vezetője, 1929-1935 között a Forradalmi Írók Nemzetközi Tanácsának tagja és a szervezet folyóiratának szerkesztője volt. 1926-tól magyarul és oroszul is írt, névtelenül hazakerült versei (Vörös Csepel, A harcban nem szabad megállni) mozgalmi népdallá váltak. 1938-ban koncepciós perben elítélték, 1944-ben szabadult. 1959-ben térhetett haza Magyarországra, s ettől kezdve az orosz-magyar irodalmi kapcsolatok ápolója volt, mindkét nyelvre fordított. 1979-ben a Népek Barátsága Érdeméremmel jutalmazták. Fő műve az önéletrajzi ihletésű Ficzek-trilógia: Ficzek úr (először oroszul, Moszkva, 1936, Bp., 1966), Márton és barátai (Bp., 1959) és Más muzsika kell (Bp., 1963). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Katkó István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn