D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_bulyovszky.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bulyovszky Gyula és Bulyovszky Gyuláné Szilágyi Lilla
B e s o r o l á s i   c í m : Bulyovszky Gyula és Bulyovszky Gyuláné Szilágyi Lilla
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-19
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bulyovszky Gyula (1827-1883)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bulyovszky Gyuláné Szilágyi Lilla (1833-1909)
V I A F I d : 122351814
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: B. 302
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bulyovszky Gyula újságíró, ügyvéd. Pesten és Debrecenben tanult, majd a pesti egyetemen jogot hallgatott, 1847-ben ügyvédi oklevelet szerzett. Az 1848. márc.-i napokban fontos szerepet játszott. A szabadságharc után kizárólag írói munkásságának élt. 1859-ben megalapítója, majd 1859-64 között szerkesztője a Nefelejts, 1862-ben a Hölgyfutár, 1864-66-ban a Sürgöny c. lapoknak. Franciásan szellemes írásaival a múlt század 40-es, 50-es éveinek egyik igen népszerű írója lett. Versei, elbeszélései, színházi és képzőművészeti kritikái 1843-tól kezdve jelentek meg az egykorú lapokban. A legtöbb sikert tárcáival aratta. Színműveket is írt. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szilágyi Lilla, Bulyovszky Gyuláné színésznő. Tizenkét éves koráig a balettkarban táncolt, 1846-ban lépett fel először a Nemzeti Színházban. 1847-48-ban szubrett lett a kolozsvári színháznál. 1848-ban ment férjhez. 1851-ben a Nemzeti Színház szerződtette; tragédiák fiatal hősnőit játszotta. Laborfalvi Róza mellett nem tudott kellőképp érvényesülni, ezért 1858-ban külföldre ment. Egyévi nyelvtanulás után 1859-ben nagy sikerrel lépett fel Boroszlóban, Hamburgban, Weimarban, Gothában; 1861-ben tartós szerződést kötötte a drezdai, majd 1867-től a müncheni udvari színházhoz. Közben 1863-ban tett körútja során, hosszabb ideig itthon is fellépett, 1873-ban a gothai udvari színház tagjává nevezték ki, 1876-ban a Nemzeti Színházban vendégszerepelt, eljátszotta Stuart Máriát (Schiller). 1863-ban egy hónapig a pesti német színház vendége volt. 1875-ben hazatért és itthon telepedett le. 1876-ban Kassán szerepelt, majd visszavonult a színpadtól. Több lapba írt beszélyeket, tárcákat stb. Színműveket is fordított: Dumas: Gauthier Margit (Nemzeti Színház, 1855); Bayard-Duvernois: Kesztyű és legyező (Nemzeti Színház, 1851) stb. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csajthay Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn