D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_basti_l.jpg
C Í M 
F ő c í m : Básti Lajos
B e s o r o l á s i   c í m : Básti Lajos
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-23
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Básti Lajos (1911-1977)
V I A F I d : 44483537
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 22/1-1-74 [szobrász: Varga Imre]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Básti Lajos színész, Kossuth-díjas (1955), érdemes művész (1954), kiváló művész (1963). 1935-ben végezte el a budapesti Színművészeti Akadémiát. 1935-től 1937-ig a Belvárosi Színház tagja, 1937-1939 között a Vígszínházban játszott. 1945 őszén került a Nemzeti Színház társulatába, miután a Művész Színházban nagy sikert aratott az SS tiszt (Steinbeck: Lement a Hold); és a Színész (Molnár F.: Előjáték a Lear Királyhoz) megformálásával. A Nemzeti Színház vezető művésze volt, neve meghatározott színészi stílust jelentett, tökéletes beszédtechnika, lefékezett mozgás, átgondolt játék jellemezte. Egyik legnagyobb alakítása Petur bán volt a Bánk bánban. Tizenhét éven keresztül játszotta Ádámot (Madách I.: Az ember tragédiája); a szereppel kapcsolatos reflexióit külön könyvben foglalta össze (Mire gondolsz Ádám? , Bp., 1962). Klasszikus értékű alakítása volt H. Higgins (G. B. Shaw: Pygmalion, 1953), melynek musical változatában (Lerner-Loewe: My Fair Lady) a Fővárosi Operettszínház vendégeként is ő alakította Higgins szerepét. 1968-ban átszerződött a Vígszínházba, Solomon (A. Miller: Alku), a kilencvenéves ószeres megjelenítésével kivételes jellemábrázoló erejéről tett tanúbizonyságot. 1972-ben visszatért a Nemzeti Színház színpadára, ott formálta meg a Lear királyt és utolsó főszerepét, az eredeti Strindberg-darabban is általa játszott Edgart (Haláltánc) a Fr. Dürrenmatt átigazításában bemutatott Play Strindbergben (1973). 1951-1960 között a Színház- és Filmművészeti Főisk. tanára volt. - Filmen a harmincas évek közepétől kezdve szerepelt. Kezdetben "hősszerelmes" szerepeket alakított, csak 1945 után jutott el a nagy formátumú jellemábrázoláshoz. (Merénylet, 1959; Iván Iljics halála, 1965 - tv-film). Az utóbbi filmben nyújtott alakításáért Arany Nimfa-díjat kapott a Monte Carló-i filmfesztiválon. Megcsillogtatta humorát (Butaságom története, 1965; Történelmi magánügyek, 1969) c. filmekben. Munkásságát a televízióban portréfilmben mutatták be (A főszerepben Básti Lajos, 1970). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Basilides Zoltán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1704x2272 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn