D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_bekes_r.jpg
C Í M 
F ő c í m : Békés Rita
B e s o r o l á s i   c í m : Békés Rita
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-23
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Békés Rita (1925-1978)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 25/I-1-62
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Békés Rita színésznő, Jászai-díjas (1956), Békés István író leánya, Békés András főrendező és Békés Itala színésznő nővére. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1949-ben nyert oklevelet s a budapesti Nemzeti Színház szerződtette. 1950-től 1954-ig Debrecenben, 1954-től 1956-ig Pécsett játszott. 1956-62-ben Budapesten a József Attila Színház, majd haláláig a Vígszínház tagja volt. Stílusának fanyarságával, kesernyés, finom öniróniával figyelemre méltóvá tette jelentéktelenebb szerepeit is. Törékeny alkata és elmélyült emberábrázolása különösen naiv hősnők szerepeire tették alkalmassá. Szerepeit mindig gondosan kidolgozta, pontos, lelkiismeretes színész volt. Sokat foglalkoztatta a Magy. Rádió és Televízió, a szinkron és a film. A Tűzoltó utca 25. c. filmben nyújtott alakításáért a Filmkritikusok díjával tüntették ki (1974). Az Úszó jégtáblák c. tv-film egyik szerepét alakította, de a bemutatót már nem érte meg. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bajor Gizi
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn