D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_gyenes_t.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gyenes Tamás
B e s o r o l á s i   c í m : Gyenes Tamás
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Gyenes
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-29
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gyenes Tamás (1920-1963)
V I A F I d : 96691906
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 43/2-1-99 [szobrász: Gyenes Tamás]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gyenes Tamás szobrász. 1941-1942 és 1945-1949: Magyar Képzőművészeti Főiskola, 1950-1953: Repin Képzőművészeti Akadémia, Leningrád, mesterei: Sidló Ferenc, Pátzay Pál, Lisev. A Repin Intézetben kandidátusi fokozatot szerzett. 1948-tól a Dési Huber István-kör, 1953-1956 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára, 1956-tól a Budapesti Műszaki Egyetem szobrászati technikák oktatója, rövid ideig 1954-1956 között a Szabad Művészet szerkesztője. Éveken át vezetőségi tagja volt a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének. 1946-ban elnyerte a Magyar Kommunista Párt nagydíját. 1956-ban Munkácsy-díjat kapott. Egyik szorgalmazója volt a vásárhelyi művésztelep megalapításának, s annak munkájában 1953-tól rendszeresen részt vett. 1959-től nyaranta Lovászpatonán dolgozott. 1955-1963 között a Százados úti művésztelepen élt. Rendszeresen meghívást kapott a szoborpályázatokra, és kiállított az országos tárlatokon. Kezdeményezője és egyik szervezője volt a Dolgozó nép között című kiállításoknak. Az oktatást, nevelést, a kultúra terjesztését éppoly fontos feladatának tekintette, mint az alkotó munkát. Meggyőződésből képviselte a közérthető, realista művészetet szobrászatában és írásaiban egyaránt. Szobraiban a dolgozó embert formálta meg. Korai műveit a szocialista realizmus iskolás követése jellemzi (Magyar-Szovjet Barátság, 1948), de egész életműve e stíluskörbe sorolandó. Rövid alkotói pályáján elsősorban portrék és emlékművek foglalkoztatták. Portréi a munkásmozgalom, tudomány, történelem jelentős személyiségeit ábrázolják, amelyeken pátoszmentes egyszerűséggel törekedett a karakter megragadására, az egyéniség hiteles kifejezésére. Külön figyelmet érdemelnek közvetlen élmény alapján készült erőteljes parasztportréi. Emlékművei általában egész alakos szobrok, a kor által elfogadott ideáltípusok (Határőr, 1960), általánossá vált gesztusokkal, de őszinte lelkesedéssel, humánummal áthatott figurák. Utolsó műveiben (Fajankó, 1963), portréiban, a művészetében ekkor megjelenő kisplasztikákban egyre egyénibb formavilág fogalmazódik meg. (Forrás: artportal.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fekete Tamás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn