D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_habsburg_m.jpg
C Í M 
F ő c í m : Habsburg-Lothringen Karolina Mária (Szász Coburg Ágostonné)
B e s o r o l á s i   c í m : Habsburg-Lothringen Karolina Mária (Szász Coburg Ágostonné)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-29
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Karolina Mária Immakuláta (Ausztria: főhercegnő) (1869-1945)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: Hv15-19-10
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Toscanai Karolina Mária Immakuláta (Karolina Maria Immaculata Josephina Ferdinande Theresia Leopolda Antonia Franziska Isabella Luise Januaria Christina Benedicta Laurentia Justiniana von Österreich-Toskana) osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, címzetes toszkánai hercegnő, a prágai Hradzsin nemesi hölgyalapítványának fejedelemasszonya, házassága révén szász-koburg-gothai hercegné, hivatalos magyar asszonynevén Herceg Szász-Coburg Ágostonné. Családjával Ausztriában és Magyarországon élt. Férje, Ágost Lipót herceg az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat bőkezű pártfogója és támogatója volt. 1919-ben, az Monarchia széthullása és az köztársaság kikiáltása után Stájerországba húzódtak, férje Schladmingban hunyt el 1922 októberében. Az özvegy hercegné ezután Budapestre költözött, itt élő gyermekeihez. Karolina Mária Immakuláta főhercegnő 75 éves korában hunyt el a szovjetek által megszállt Budapesten, 1945 májusában (a család feljegyzései szerint május 12-én, sírkövén május 6. szerepel). Ideiglenes sírhelyén nyugodott egészen 1967-ig, ekkor áthelyezték a Farkasréti temetőbe (Hv15-19-10. sz. sírhely). Sírköve, amelyre a Szász Coburg Ágostonné nevet vésték, ma az egyetlen, köztemetőben álló budapesti Habsburg-síremlék. A temető névjegyzékében Habsburg-Lothringen Karolina Mária főherceg néven szerepel. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lisl Goldarbeiter-Tenczer
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn