D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_keleti_m.jpg
C Í M 
F ő c í m : Keleti Márton
B e s o r o l á s i   c í m : Keleti Márton
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Keleti Márton (1905-1973)
V I A F I d : 273754
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 6/3-1-35/36
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Keleti Márton filmrendező, Kossuth-díjas (1951, 1953, 1954), érdemes művész (1952), kiváló művész (1965). Színházi rendezőnek indult, a zenés műfaj vonzotta. A Városi Színházban volt segédrendező (1924-től), majd drámai műveket és operákat rendezett (Sztravinszkij: Egy katona története; R. Rolland: Danton; Auber: A portici néma stb.). A harmincas évek elejétől filmez, Fejős Pál és Vajda László asszisztense volt. 1937-ben rendezte első önálló filmjét, A harapós férj c. vígjátékot. Több népszerű vidám filmet rendezett ezekben az időkben. A Borcsa Amerikában c. filmje külső felvételeit, 1938-ban New Yorkban forgatta. A háború alatt mellőzték. 1945 után Bródy Sándor és Szép Ernő írásait rendezte filmre. Így született meg A tanítónő (1945), a II. világháború utáni első magyar film és az Aranyóra (1945). Újabb lendületet adott munkásságának a filmgyártás államosítása. Rutinos alkotó, a közönségfilm híve volt (Mágnás Miska, 1948; Kiskrajcár, 1953). Komolyabb tárgyú filmeket (Beszterce ostroma, 1948, átdolgozás, 1955; Különös házasság, 1950; Két vallomás, 1957; Virrad, 1960) és vígjátékokat rendezett. A tizedes meg a többiek (1965) c. filmvígjátéka bekerült az ún. "budapesti tizenkettő" - az 1945 után készített tizenkét legjobbnak ítélt - film közé. Az 1956-os forradalom és szabadságharc után Dobozy Imre forgatókönyve alapján az elsők között örökítette meg művészi igénnyel a lejátszódott eseményeket, megvilágítva azok emberi és politikai összetevőit (Tegnap, 1959). Korának szatirikus, fanyarul derűs ábrázolását nyújtja a Butaságom története c. vígjátéka (1965). 1970-ben szovjet-m. koprodukcióban elkészítette a Szerelmi álmok c. nagyszabású zenés filmet Liszt Ferenc életéről. 1964-től dolgozott a televíziónak is. Első televíziós filmje Az idegen ember (1964). Több politikai dokumentumdrámát rendezett (A százegyedik szenátor; Az aranykesztyű lovagjai stb.). 1950-től a Színház- és Filmművészeti Főiskola filmfőtanszakának vezetője volt. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kazimir Károly és Takács Marika
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn