D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_hetey_k.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hetey Katalin
B e s o r o l á s i   c í m : Hetey Katalin
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-02
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hetey Katalin (1927-2010)
V I A F I d : 121478980
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 32/1-1
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hetey Katalin Kossuth-díjas magyar grafikus-, festő- és szobrászművész. Művészetében geometrikus elemekből építkezett, a rész és az egész, a mozgás és az energia összefüggéseit; a pozitív és a negatív formák ellentétét, az ezekből adódó fény-árnyék hatást ábrázolta. Felsőfokú tanulmányokat a budapesti Képzőművészeti Főiskolán folytatott 1942-1947 között, mestere Szőnyi István volt. A főiskola elvégzése után a budapesti Képzőművészeti Gimnáziumban tanított 1956-ig. 1957-ben Olaszországba ment tanulmányútra, majd Párizsban telepedett le. 1962-ben rendezte első jelentős önálló kiállítását a Galerie Lambertben. Ebben az időszakban főleg festészettel foglalkozott, elnyerte a Hantington Hartford Alapítvány kaliforniai ösztöndíját, így 1963-1964-ig Kaliforniában alkotott, New Yorkba is ellátogatott. 1970-ben megkapta a francia állampolgárságot, de magyar állampolgárságáról sem mondott le. Az 1980-as évektől egyre többet látogatott haza, alkotott a győri és a nagyatádi művésztelepeken. Alkotói tevékenységet 1970-től főleg a szobrászat területén fejtett ki. Folyamatosan megmérette alkotásait egyéni és csoportos kiállításokon európai országokban, az USA-ban és Magyarországon. 1961-től gyakran állította ki műveit Konok Tamás festőművész férjével közösen. Életmű-kiállítását a győri Városi Művészeti Múzeum rendezte meg 2005-ben, ezt a kiállítást több kiállítóhely is követte, köztük a budapesti Vasarely Múzeum; a Mono Galéria, Budapest és a Magyar Képzőművészeti Egyetem. Egyik utolsó kiállítását 2010 márciusában Konok Tamás festőművésszel együtt a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában rendezték Párhuzamos életrajzok címmel. Debrecenben a Belvárosi Közösségi Házban Deim Pállal, Matzon Ákossal együtt szerepelt csoportos kiállításon 2010. április 26-ától 2010. május 22-éig. Ezen kiállítás megnyitóját már nem érhette meg, 2010. április 25-én elragadta a halál. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gyenes Tamás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn