D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_matrai_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mátrai Erzsi és Mátrai Betegh Béla
B e s o r o l á s i   c í m : Mátrai Erzsi és Mátrai Betegh Béla
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-06
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mátray Erzsi (1894-1968)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mátrai-Betegh Béla (1914-1981)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 18-1-60
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mátray Erzsi színésznő. A színiakadémia elvégzése után 1944-ig, kétéves megszakítással a Nemzeti Színház tagja, majd örökös tagja volt. Társalgási rutin és drámai erő jellemezte játékát. Szépsége és tiszta beszéde a legjobban érvényesült Roxane (Rostand: Cyrano de Bergerac) alakításában, melyet a Nemzeti Színház több felújításán játszott. Néhány filmszerepe közül filmtörténetileg a Nővérek a legérdekesebb, az első magyar játékfilmek egyike (1912). 1945 után egy ideig a Művész Színházban játszott, majd visszavonult. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mátrai Betegh Béla újságíró, kritikus, Rózsa Ferenc-díjas (1974). 1932-ben érettségizett Budapesten, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen jogi tanulmányokat folytatott. 1941-től 1947-ig a Vígszínház dramaturgja volt, emellett újságíróként is dolgozott a 8 Órai Újság, a Kossuth Népe és a Hírlap c. lapoknál. 1955-ben a József Attila Színház dramaturgja lett. 1959-ben a Magyar Nemzet c. laphoz került, ahol előbb főmunkatársként, majd kulturális rovatvezetőként tevékenykedett. Színikritikákat, rádiójátékokat írt, számos színművet fordított németből. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Demeter Hedvig
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn