D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_medgyaszay_i.jpg
C Í M 
F ő c í m : Medgyaszai István
B e s o r o l á s i   c í m : Medgyaszai István
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-07
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Medgyaszay István (1877-1959)
V I A F I d : 62356289
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 2-1-19/20
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Medgyaszay István építész, szakíró. Műegyetemi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte, majd Franciaországban Hennebique - a neves vasbetontervező - tanítványa volt. Műveiben a népi, elsősorban az erdélyi építészet formakincseit használta fel mértéktartó módon. 1908-ban építette az első magyarországi vasbetonszerkezetű színházépületet Veszprémben. 1909-ben átépítette a soproni színházat. A Nemzeti Színház tervpályázatán 1913-ban első díjat nyert. Több budapesti bérházon kívül a rárósmulyadi templom (1910), Nagy Sándor festő gödöllői villája, a kelenföldi református templom (Schönherz Z. u.), a mátraházai Sportszálló, a volt budapesti Baár-Madas Gimnázium (1930, ma Móricz Zsigmond Gimnázium, Lorántffy Zs. u.) ismert, kiemelkedő munkái. Indiai tanulmányútja (1932) során színházat és fejedelmi palotát tervezett Bombayban. Lechner Ödön stílustörekvéseihez kapcsolódva művein korszerű építészeti elemeket és magyar díszítőmotívumokat alkalmazott. A magyar népi építkezésről több tanulmánya jelent meg. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hoepfner Guido
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn