D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_simonyi_s_s.jpg
C Í M 
F ő c í m : Solti Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Solti Károly
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Ének általában
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Előadóművészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Solti Károly (1910-1990)
V I A F I d : 167135078
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 25/X-1-28/A
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Solti Károly dalénekes. Kiskunfélegyházán született. Énektanulmányait a Nemzeti Zenedében, Noseda Károlynál kezdte meg, de családi okok miatt csakhamar a szülővárosába tért vissza. Már úgy tűnt, le kell mondania az énekesi pályáról, amikor váratlan fordulat történt életében. 1934 tavaszán, Bodán Margit és Cselényi József fellépésével, Kiskunfélegyházán nótahangversenyt rendeztek. A kávéházban megismerkedett az előadás rendezőjével, elénekelt neki néhány nótát, és másnap már szerepelt a műsorban. Ezzel túljutott a kezdet nehézségein, de a sikerig még hosszú és nehéz út vezetett. Más városokban is énekelt, de a csekély honorárium kevés volt a megélhetéshez. Kénytelen volt a salgótarjáni acélgyárban fizikai munkát vállalni. Ugyanakkor a vállalat dalárdájában énekelt, és a színjátszó csoportban is közreműködött. 1940-ben a Magyar Zeneszó című folyóirat szerkesztősége nótaénekes versenyén első díjat nyert, de szerződés hiányában kénytelen volt visszamenni Salgótarjánba. Amint később kiderült, ez a lépése szerencsés volt. Az egyik ottani labdarúgó-mérkőzés után megismerkedett Tihaméry Kálmán játékvezetővel, akiről rövid beszélgetés során kiderült, hogy a Szeiffert kávéház tulajdonosa. Miután neki is elénekelt néhány nótát, próbaéneklésre kapott meghívást, s ezt követően négy hónapra szerződtették. Ennek lejáratával újabb ajánlatokat kapott, így már nem volt akadálya a fővárosban való letelepedésének. Közben Molnár Imrénél, majd Palotai Árpádnál folytatta énektudományait. A háború után a Baross és az EMKE kávéházban, majd csaknem tíz évig a Rózsafa, 1961-től kezdve pedig hat évig a Kulacs étteremben énekelt. 1942. december 22-én, Farkas Jenő zenekarának kíséretével szerepelt először a rádióban. Azóta több száz felvétele és számos hanglemeze készült. Külföldi vendégszereplései során tíz alkalommal énekelt Amerikában. 1985. év elején hathetes körutat tett az Egyesült Államokban és Kanadában. 1976-ban Ausztráliában szerepelt. Több alkalommal volt a szakma kiváló dolgozója, 1983-ban a rádiótól nívódíjat kapott. Mint nótaszerző is maradandó sikereket ért el. (Forrás: dalok.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Béres Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn