D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_vaszko_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vaszkó Erzsébet
B e s o r o l á s i   c í m : Vaszkó Erzsébet
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-17
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vaszkó Erzsébet (1902-1986)
V I A F I d : 16761235
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 24/2-1-17
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vaszkó Erzsébet festő. 1925-1929: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mestere: Vaszary János. 1985: érdemes művész. Az Új Művészek Egyesülete, rövid ideig az Európai Iskola, a szentendrei művésztelep, valamint haláláig a szentendrei Grafikai Műhely tagja volt. A 40-es években erősen kontúrozott, sötét tónusú máramarosi tájképekkel hívta fel magára a figyelmet. Két világháború közötti művészetét önmaga "látványfestészet"-ként határozta meg. 30-as évekbeli művészetét az École de Paris szellemében készült festői csendéletek jellemzik. Bene, Gadányi, Egry konstruktív 40-es évekbeli tájfestészetéhez kapcsolódott. Máramaroson festett romantikus, expresszív tájai Nagy István hatását mutatják. A háború után közvetlenül tájfestészete zárt geometrikus formákon keresztül jelent meg. Az 50-es években elhallgatott, az IPARTERV irodájában grafikusi munkákat végzett. Nyugdíjba vonulása után, csak a 60-as évektől kezdve vett újra ecsetet kezébe. Számos korai művét megsemmisítette. Szentendrén Fónyi Géza műtermében dolgozott, ahol Paul Klee művészi szemléletének hatására, a leíró attitűdöt egy lírai alapvetésű, a nonfiguráció felé mozduló festészet váltja fel. "Fekete képeknek" is nevezett korszakánál festményei belső átélés eredményei. Weöres Sándor versére készült Zöldbéka című festménye (1969), "lecsupaszított jel"-ként fogható fel. Sötét képei között világosabb tónusú ciklusok is találhatók (Halálhajó, 1975-82). Talán legjellemzőbb életművére sötét, baljóslatú, sejtelmes színvilága, "színtelen színei", a pasztell, ill. olajpasztell használata. (Forrás: artportal.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ország Lili
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn