D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ujkozt_suranyi_u_t.jpg
C Í M 
F ő c í m : Surányi-Unger Tivadar
B e s o r o l á s i   c í m : Surányi-Unger Tivadar
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-05
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Új köztemető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Surányi-Unger Tivadar (1898-1973)
V I A F I d : 111643597
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Új köztemető: 48/4-1-23/24
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Surányi-Unger Tivadar közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja (1. 1935). Tanulmányait budapesti, grazi és bécsi egyetemeken folytatta. 1919-ben állam- és jogtudományi doktorátust szerzett a grazi egyetemen, 1920-ban filozófiai doktorátust a budapesti tudományegyetemen, 1921-ben közgazdasági doktorátust a budapesti műegyetemen. 1925-ben a József Műegyetem, majd a budapesti tudományegyetem magántanára, 1926-tól a miskolci jogakadémia tanára, 1929-től 1940-ig a szegedi tudományegyetemen a statisztika és közgazdaságtan tanszékvezető tanára, 1929-től ugyanitt ny. rk. tanár, 1933-tól ny. r. tanár; 1936-37-ben dékán, 1937-38-ban prodékán. 1940-től a pécsi tudományegyetem tanára. 1945-től külföldön élt. 1946-tól 1964-ig a syracusai (USA, New York állam) egyetem professzora. 1958-tól Göttingenben is tanított, 1964-65-ben a göttingeni egyetem társadalomtudományi és közgazdasági karának dékánja. Több egyetemen (München, Marburg, Tübingen, Bombay, Sanghaj) oktatott mint vendégprofesszor. Gazdaságtörténettel, gazdaságfilozófiai kérdésekkel, Kelet-Európa gazdasági kérdéseivel foglalkozott. 1939-ben a francia Ordre de Mérite Agricole érdemrenddel tüntették ki. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Abay Neubauer Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn