D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1272886640.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sziki cickafark
B e s o r o l á s i   c í m : Sziki cickafark
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : juhaszj
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-03-03
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-05-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-09-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cickafark
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Nagykunság
G e o N a m e s I d : 717249
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A növény latin neve: Achillea asplenifolia.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A sziki cickafark a fészekvirágzatúak rendjébe és a fészkesek családjába, valamint a cickafark nemzetségbe tartozik. A rózsaszín virágú sziki cickafark ott jelenik meg, ahol a talaj szikesedésnek indult (sók válnak ki a talaj felső rétegében). Gyógynövénynek nem alkalmas, mint fehér virágú rokona. 20-80 cm magasra növő, merev, felálló, szögletes szárú évelő. Levelei lándzsa alakúak, nagyon mélyen, sok hasábra szeldeltek, a levélkék széle fűrészes. Megdörzsölve a szár és a levél is jellegzetes, erős illatot áraszt (hasonlóan a fehér virágú cickafarkhoz). Apró virágai rózsaszín árnyalatúak, csöves és nyelves virágok alkotják. A sok apró virág sátorozó virágzatot alkot. Nemcsak maggal, hanem erős tarackjaival is terjed, képes más növényeket teljesen kiszorítani maga mellől. Kaszálókon, nedves talajú láp és mocsárréteken, szikes pusztákon találkozhatunk vele június és október között. (Forrás: Növényhatározó)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Darázs egy cickafarkon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn