D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : obudai_endrei-w.jpg
C Í M 
F ő c í m : Endrei Walter
B e s o r o l á s i   c í m : Endrei Walter
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-03-21
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Óbudai temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Endrei Walter (1921-2000)
V I A F I d : 37066624
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Óbudai temető: 4-1-29/30
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Endrei Walter a technikatörténet polihisztora. Egyformán otthonos volt a történettudomány, a tudomány- és technikatörténet, az irodalom és a művészet területén. Meghatározó szerepe volt abban, hogy a hazai technikatörténeti tevékenység a tudományos munka színvonalára emelkedett. 1943-47 között a Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója volt, de közben textilgyárakban technikusként is dolgozott. Ekkor kezdődött kapcsolata a textiliparral. Mindennapi munkája mellett érdeklődése a textilgyártás története felé fordult, amelynek európai tekintélyű kutatója lett. Ebből a témakörből választotta kandidátusi (1966) és akadémiai doktori (1979) értekezésének tárgyát, különösen a középkori technika kutatásában ért el kiemelkedő eredményeket. A Szervezési és Ellenőrzési Kft.-ben (1946-48), a Textilipari Igazgatóságon (1948-49), az Országos Találmányi Hivatalban (1949-52), a Könnyűipari Minisztériumban (1952-57), majd 1981-ig a Hungarotex Külkereskedelmi Vállalatnál dolgozott. 1981-től bekapcsolódott az ELTE Általános Technika Tanszékén a technikatörténet tantárgy oktatásába, majd címzetes professzorként nem csak a diákokat tanította, hanem egyetemi oktatókat, főiskolai tanárokat képzett ki. Az ELTE Technikatörténet I. és II. jegyzetei, amelynek társszerzője, a felsőfokú oktatás alapművei. Sokakat segített a tudományos fokozat megszerzésében. Sokoldalú képzettsége alapján felismerte, hogy a tudomány- és technikatörténet interdiszciplináris jellegénél fogva nem illeszkedik a Magyar Tudományos Akadémia hagyományos szervezeti egységeihez. Fontos szerepe volt az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának létrehozásában, amelynek több cikluson keresztül, egészen halála évéig elnöke volt. Ugyancsak az ő kezdeményezésére alakult meg az ELTE keretében az MTA Technikatörténeti Kutatásokat Koordináló Központja, amelynek tudományos irányítója volt. Itt számítógépes technikatörténeti adatbankot létesített, az első ilyen jellegű adatbankot az országban. Az összegyűjtött ismereteket és a textiliparral kapcsolatban fellelhető emlékeket, muzeális tárgyakat kezdettől a nemzeti kulturális örökség szerves részének tekintette, ennek jegyében kezdeményezte textilmúzeum létrehozását. (Forrás: konyvkolonia.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ráth Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn