D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : obudai_mate-k.jpg
C Í M 
F ő c í m : Máté Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Máté Károly
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-03-22
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Óbudai temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Máté Károly (1896-1987)
V I A F I d : 161212579
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Óbudai temető: 32/1-II-58
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Máté Károly irodalom- és sajtótörténész. Édesapja uradalmi néptanító volt. Tanult Kajmádpusztán, Bátaszéken, a bonyhádi evangélikus főgimnáziumban, a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán, ahol a magyar tanítók Eötvös Alapja internátusának tagjaként magyar-német szakos tanári oklevelet szerzett. A székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred, majd a brassói 24. honvéd gyalogezred katonájaként - 1916 januárjától 1918 október végéig, az összeomlásig - 24 hónapot töltött a harctéren, tartalékos századosként szerelt le. 1918-tól 1923-ig a dombóvári királyi katolikus főgimnázium tanára és a Dombóvári Hírlap belső munkatársa. 1923-tól a Pozsonyból Pécsre menekült Erzsébet Tudományegyetem bölcsészkarán beosztott tanár, tanszéki könyvtáros. Bölcsészdoktorátust Pécsett szerzett 1925-ben. 1932-ben a pécsi, 1941-ben a budapesti egyetem bölcsészkarán sajtótörténetből magántanár, 1947-től a budapesti egyetemen ny. rk. tanár. Részt vett Pécsett a Minerva c. folyóirat és a Tudományos Gyűjtemény c. könyvsorozat szerkesztésében. 1934-től a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda irodalmi igazgatója és a Magyar Könyvbarátok Diárium c. folyóiratának felelős szerkesztője volt. 1936-ban alapítója és alelnöke a Magyar Sajtótudományi Társaságnak és szerkesztette a Sajtótudományi Könyvtár c. sorozatot. Egyik fő szervezője volt a Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter által 1940. szeptember 1-jén elindított Könyvet Erdélynek mozgalomnak. Alkotó ereje teljében váltották le a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda éléről. 1949-től a Tankönyvkiadó, 1952-től 1956-ig - nyugdíjazásáig - a Kartográfiai Vállalat szerkesztője. Nyugdíjasként 1956-tól 1962-ig A Magyar Nyelv Értelmező Szótárának, 1962-től 1978-ig az Akadémiai Kiadó Lexikon szerkesztőségének munkatársa volt. Jelentős volt könyvkiadói munkája. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lábán Antal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn