D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 118_ke.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/026000/026030/118_ke_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Támaszkodó II. [Mikus Sándor]
B e s o r o l á s i   c í m : Támaszkodó II. [Mikus Sándor]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Mikus
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-05-22
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Nőalakok budapesti temetőkben
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mikus Sándor (1903-1982)
V I A F I d : 52948713
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 42/1-A-1 [szobrász: Mikus Sándor]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mikus Sándor szobrász, művészpedagógus, Kossuth-díjas (1949, 1952), érdemes (1952) és kiváló művész (1959), SZOT-díjas (1977). Autodidaktaként rajzolt és mintázott portrékat. 1924-ben az Újpesti Egyesült Izzóban műszerészként dolgozott, amikor Pfeifer Ignác műegyetemi tanár, az Izzó kutató mérnöke Öreganyám c. portréját megvásárolván hat hónapos olaszországi tanulmányúthoz segítette. Rövidebb megszakítással 1930-ig élt előbb Firenzében, majd Rómában. Magyarországon a még Rómában megismert Pátzay Pál műtermében dolgozhatott. Első gyűjteményes kiállítását 1932-ben az Ernst Múzeumban rendezte meg. 1933-ban a Szinyei Társaság szobrászati díjával tüntette ki, s tagja lett a Munkácsy Céhnek, a Rippl-Rónai Társaságnak, a KÚT-nak (Képzőművészek Új Társasága), s 1938-tól alelnöke az ÚME-nak (Új Művészek Egyesülete). Az 1937. évi párizsi világkiállításon két aranyérmet nyert, bár műveit a párizsi magyar pavilon építésze, Györgyi Dénes, s nem a hivatalos szervek mutatták be. 1941-ben a Tamás Galériában állította ki újabb, az emberi test plasztikájának lényeges elemeit hangsúlyozó bronz kisplasztikáit (Mosakodó, Fésülködő, Mezítlábas nő) és érmeit. A Fésülködő nő c. szobra a New York-i világkiállításon is szerepelt. Kállai Ernő a Pester Lloyd 1941. ápr. 20-i számában elismeréssel írt szobrairól. 1946-49-ben Csepelen a munkás művészeti kör vezetője lett. Ebben az évben négy szobrászati pályázat első helyezettje. 1949-ben állították fel Ózdon Petőfi-szobrát, s nevezték ki a Képzőművészeti Főiskola tanárává. Ezt a tisztségét 1976-ig töltötte be. 1949-ben egyik alapító tagja volt a Képző- és Iparművészek Szövetségének. 1950-ben pályázat útján Mikus készítette el a Sztálin emlékművet, amelyet az 1956-os forradalom és szabadságharc idején ledöntöttek. 1957-1962 között a Képző- és Iparművészek Szövetségének elnöke volt. Számos köztéri alkotásra is kapott megbízást, amelyeknél többnyire korábbi kisplasztikai kompozícióit használta fel. Pl. a várpalotai Táncoló leánykák c. szobrához (1959) 1942-es munkáját; Anyaság c. (Szoptató anya) 1940-es munkáját az 1960. évi Velencei Biennáléra felnagyította. Az 1930-as évek Fésülködő nőjét 2 m-es alakban Kalocsán állították fel 1965-ben. Érmei is jelentősek: Pátzay Pál (1934); Rippl-Rónai (1937); női alakos Emlékéremterv (1969). Műveiben, figuráiban az ember mindennapi tevékenységét, élethelyzeteit, megszokott mozdulatait a klasszikus szobrászati hagyományok felhasználásával fejezi ki. Emberalakjai nyugalmat, erőt és időtlenséget sugallnak. Fontosabb kiállításai: gyűjteményes, Bp., Műcsarnok, (1961); Keszthely (1962); Szeged, Móra Ferenc Múz. (1963); Tata, Kuny Domokos Múz. (1964); Bp., Történeti Múz. (1974). Külföldi kiállításai: Athén (1966); Új-Delhi (1969). Emlékkiállítását a Bp. Galéria 1984-ben rendezte meg. Műveinek egy része a Magy. Nemzeti Galériában (MNG), Moszkvában, Bécsben, Angliában, Mexikóban található. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Mikus Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn