D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 30_fa.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/026900/026905/30_fa_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Énekesek [Losonczy György és Losonczy Györgyné Rigó Magda]
B e s o r o l á s i   c í m : Énekesek [Losonczy György és Losonczy Györgyné Rigó Magda]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Lux
U t ó n é v : Alice
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Gregersen
U t ó n é v : Hugó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-06-19
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Férfi- és nőalakok budapesti temetőkben
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Losonczy György (1905-1972)
V I A F I d : 77735210
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rigó Magda (1910-1985)
V I A F I d : 79724429
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 39/1-1-27/28 [szobrász: Lux Alice; építész: Gregersen Hugó,1977]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Losonczy György operaénekes (basszbariton), Kossuth-díjas (1956), érdemes művész (1954), kiváló művész (1968). 1928-ban a budapesti Operaház ösztöndíjasa, 1929-től 1968-ig nyugalomba vonulásáig rendes tagja volt. Negyvenéves működése során több mint száz operaszerepet alakított. Különös adottsággal oldott meg nehéz feladatokat (Wagner tetralógiájában Wotan, A nürnbergi mesterdalnokokban Hans Sachs; Muszorgszkij Hovanscsinájában Hovanszkij, Iván herceg), de még inkább az intrikus szerepek, Mefiszto (Gounod: Faust); Telramund (Wagner: Lohengrin); Escamillo (Bizet: Carmen); Jago (Verdi: Othello); Gessler (Rossini: Tell Vilmos); Főinkvizitor (Verdi: Don Carlos) megformálása fűződik a nevéhez. Jelentős alakítása volt a Don Juan (Mozart) címszerepe, Petúr és Tiborc (Erkel F.: Bánk Bán); Kapitány (Britten: Peter Grimes). Hangversenyszereplései közül kiemelkedik Beethoven IX. szimfóniájának basszusszólója, amelyet 1943. okt. 25-én W. Furtwängler utolsó budapesti vendégszereplése alkalmával énekelt. Utolsó szerepében Mihály András-Hubay Miklós: Együtt és egyedül c. operájában nyújtott kiváló alakítást (Vizsgálóbíró). Színészi alakítását televíziós film, hangját rádiófelvételek, köztük a Klemperer által vezényelt Don Juan és A nürnbergi mesterdalnokok felvétele őrzi. Felesége Rigó Magda szopránénekesnő volt, akivel több Operában (Tosca, Parasztbecsület, Lohengrin stb.) együtt szerepelt. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rigó Magda operaénekesnő (drámai szoprán), érdemes művész (1963). 1928-33 között a budapesti Zeneművészeti Főiskolán Szabados Bélánál tanult. 1935-ben Verdi Álarcosbál c. operájában Amélia szerepében lépett fel először a Magy. Királyi Operaházban. Kiváló színészi adottságai, rendkívül nagy hanganyaga a választott szerepek kiváló megoldását tették lehetővé számára. Több ízben vendégszerepelt a bécsi Staatsoperben, Szófiában, Bukarestben. 1963-ban vonult nyugalomba. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Losonczy György és Losonczy Györgyné Rigó Magda
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn