D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : eleink_matyofalvi_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : Matyófalvi Gábor
B e s o r o l á s i   c í m : Matyófalvi Gábor
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Holdas
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-17
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Eleink vidéki és külföldi temetőkben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Matyófalvi Gábor (1947-1998)
V I A F I d : 304972875
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szentendre
G e o N a m e s I d : 3044681
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szentendre, Új köztemető: 5-2 [a kőlapot faragta: Holdas György, 2003]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Matyófalvi Gábor szobrász. 1961-65: Puskás Tivadar Távközlési Szakközépiskola. 1968-ban Szentendrére költözött. 1968-70 között a budapesti Építőanyag Ipari Szövetkezet szentendrei kerámiaüzemében dolgozott. Művészi pályája a 60-as évek végén indult. Az 1969-es őszi szentendrei Szabadtéri Tárlaton ismerkedett meg ef Zámbó Istvánnal. 1970-ben a " Nalaja happening miatt hat hónapot töltöttek börtönben. Ez az időszak egy "koncepciós" perrel zárult, miután a bíróság letöltöttnek nyilvánította büntetésüket. 1972-73-ban ő is egyik alapító tagja a " szentendrei Vajda Lajos Stúdiónak. 1977: a Leninvárosi (Tiszaújváros) Tiszai Vegyi Kombinátnál (TVK) hét másik Vajda-stúdiós társával együtt műanyagokkal kísérletezett; 1978: a Leninvárosi V-stúdiós Kísérleti Műhely Kollektív Stúdió-díja; 1979: a VLS Kísérleti Műhelyének játszótéri programjában vett részt a Bükkös-patak partján, Szentendrén; 1980-98: Szentendrei Grafikai Műhelyben dolgozott; 1988: hollandiai "tanulmányút"; Nemzetközi Szobrász Szimpozion, Klaipeda (LIT); 1991: második hollandiai "tanulmányút". Néhány expresszív figurális munka elkészítése után az absztrakció útját választotta. Egy tragikus baleset visszamaradó nyomaként egészsége megrendült, belső egyensúlyát elveszítette, lelkileg meghasonlott, önpusztító életet élt. 1997-ben, Konstelláció c. utolsó művének összesimuló formáival, kifelé fordított "tüskéivel" még egyszer kísérletet tett arra, hogy az önmagából kifordult "világ" harmóniáját helyreállítsa. 1998-ban egy budapesti kórházban halt meg. Korai korszakára hathatott Henry Moore, Brâncusi, a görög-római antikvitás, Deim Pál és Kígyós Sándor formavilága. ~ szobraira leginkább a szerialitás, a folyamatszerűség, a minimalizmus, az elemi konstruktivizmus és az organikus formaképzés, a letisztult és barbár geometria, vagyis az ellentétekben való gondolkodás és fogalmazásmód a jellemző. Fában, mészkőben, márványban, gránitban és műanyagban dolgozott, gyakran meglepő anyagkombinációkat alkalmazott. (Forrás: artportal.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Mezey (Mezei) Mária
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn