D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ATLAS_hidraulikus_sajto.jpg
C Í M 
F ő c í m : ATLAS hidraulikus sajtó
B e s o r o l á s i   c í m : ATLAS hidraulikus sajtó
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Pásztörperc
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-31
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-04-16
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-02-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hidraulikus berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízgép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : modelltárgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : sajtológép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Miskolc
G e o N a m e s I d : 717582
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Felsőhámor
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 1000 tonnás "ATLAS" hidraulikus sajtó makettje a Kohászati Múzeumban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A hidraulikus kovácssajtók a szabadalakító kovácsolás jellegzetes alakító berendezései. Elsősorban nagyméretű kovácsdarabok, kovácstuskók alakítására használják. Működtetésére általában nagynyomású vizet használnak (~3000 kPa), de a kisméretű sajtókat olajjal működtetik. A 19. század közepén kezdték el gyártani Joseph Bramah angol mérnök-feltaláló tervei alapján. A sajtó működése azon alapul, hogy a folyadékok a nyomást minden irányban gyengítetlenül továbbadják. Ha tehát egy kis átmérőjű vezérlő dugattyúval nyomást fejtünk ki a zárt rendszerben lévő folyadékra, akkor ez a nyomás hat a nagy átmérőjű munkadugattyúra, ami az elszorított folyadék térfogattal arányos mértékben mozdul el, miközben a vezérlő dugattyúval kifejtett erőnek arányosan többszörösét képes kifejteni. Tehát kis működtető erővel nagy munkanyomást lehet elérni. A kovácsolás céljára épített hidraulikus sajtók alaptípusa a négyoszlopos kovácssajtó, régebben kis erőkifejtésre alkalmas sajtókat C-alakú állvánnyal is terveztek. A korszerű hidraulikus sajtók gyors működésűek, alsó hengerrel és két oszloppal vagy zárt kerettel készülnek. A hidraulikus sajtók erőfüggő alakító gépek (ellentétben a kalapácsokkal, amelyek munka jellegűek), ami azt jelenti, hogy az alakítás mindaddig folytatódik, ameddig a fellépő alakító erő el nem éri a sajtó nyomóerejét. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pásztörperc: Manipulátoros kovácsolás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2115x3280 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán