D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Bodvaszilas_muvhaz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bódvaszilas, művház
B e s o r o l á s i   c í m : Bódvaszilas, művház
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Pásztörperc
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-26
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-06-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-05-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Közművelődés, népművelés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : művelődési ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bódvaszilas
G e o N a m e s I d : 722181
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Művelődési ház
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A falu több mint 700 éve áll a Bódva-völgy egyik legfestőibb helyén: a hatalmas mészkőtáblát jelentő, barlangokkal átjárt Tornai-Alsó-hegy tövében, ott, ahol a Szilas-patak nekifut a Bódvának és a szőlőtermő peremhegyek emelkednek. Egyik szőlőhegyünk neve: Miklós; arra utal, hogy Szilast egykor, a 18-19. század folyamán az Esterházy hercegek bírták és tették naggyá: uradalmi központtá. Ezt az örökséget hordozzuk ma is: példa rá a két templom, a kastély és az uradalmi magtár. Az Alsó-hegy karsztos formái: töbrök, víznyelők, karsztforrások, a látványos barlangbejáratok (zsomboly-szádák) mind-mind a falu határában látnivalót kínálnak. Napjainkban is meghatározó Szilas a völgynek ezen a szakaszán; ezt az adottságot még 1920-ban kaptuk, akkortól járási székhellyé, majd 1950 után tanácsi székhellyé váltunk. Ma Bódvaszilas (1905-től a hivatalos nevünk), mint 1200 lakosú település, a vidék legnagyobb faluja, számos kivívott központi szereppel bír. Noha sokat vesztett egykori értékeiből, azonban ma végre világos, hogy a falu természeti és társadalmi adottságaiból, azaz a falujukat szerető helyiekkel, és még fellelhető építészeti örökségéből felépíthető az élhetőbb jövő. (Forrás: bodvaszilas.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pásztörperc: Bódvaszilas, római katolikus templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3456x2592 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán