D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fel_0774.jpg
C Í M 
F ő c í m : Analcim [Dunabogdány]
B e s o r o l á s i   c í m : Analcim [Dunabogdány]
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Herman Ottó Múzeum Ásványtára
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : támogató
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Ásványokért Alapítvány
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-09-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ásványvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ásványai
S z e r z ő : Herman Ottó Múzeum
M e g j e l e n é s : Miskolc : HOM, 2006
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 9 mm (szélesség)
T e c h n i k a : színes fotó
L e l ő h e l y : Herman Ottó Múzeum
T í p u s : adatbázis
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország ásványai
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geokémia, ásványtan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ásvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szilikátásvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : analcim
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeolit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dunabogdány
G e o N a m e s I d : 3053495
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Visegrádi-hegység
G e o N a m e s I d : 3042823
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : (A HOM leírása)
Ásványnév: Analcim
Ásványnév angolul: Analcime
Képlete: NaAlSi2O6 · H2O
Kristályrendszer: Köbös, de lehet még tetragonális, rombos és monoklin is
Osztály: Szilikátok
Megjelenés: Deltoidikozitetraéderes kristályok, legömbölyödött szemcsék. Szemcsés, tömött, tömeges halmazok, sokszor koncentrikus szerkezettel. {001} és {110} sz. poliszintetikus ikreket képezhet.
Hasadás: {100} sz. nagyon rossz
Törés: Félig kagylós
Keménység: 5-5,5
Sűrűség (g/cm3): 2,24-2,29
Átlátszóság: Átlátszó, áttetsző
Szín: Színtelen, fehér, szürke, rózsaszín, zöldes, sárgás
Karc: Fehér
Fény: Üveg
Előfordulás, képződés: Si-szegény intermedier vagy bázisos magmás kőzetek (főleg bazaltok és fonolitok) alapanyagában, ill. üregeiben fordul elő. Tavi telepekben piroklasztikumok vagy agyagok átalakulási terméke, esetleg elsődleges kiválás. Homokkövekben és aleurolitokban autigén ásvány.
Név eredete: A görög gyenge szóból, a fűtés vagy dörzsölés hatására kifejlődő gyenge elektrosztatikus töltésére utalva.
Megjegyzés: A zeolit-csoport tagja.
Gyakoriság: gyakori
Lelőhely: Dunabogdány
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : SDT : Az analcim ásványok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Analcim
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Analcim [Komló]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x509 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella