D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Tarr_Bela_Legy_jo_mindhalalig.jpg
C Í M 
F ő c í m : Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (a trafik előtt), Kaposvári Csiky Gergely Színház, 1963.
B e s o r o l á s i   c í m : Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (a trafik előtt), Kaposvári Csiky Gergely Színház, 1963.
A L K O T Ó 
S z e r e p : iparművész
B e s o r o l á s i   n é v : Tarr
U t ó n é v : Béla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1926-1995
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-20
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : akvarell
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Tarr Lara (Diósy Lara)
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : akvarell
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszletterv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Csiky Gergely Színház (Kaposvár)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1963
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (a trafik előtt), Kaposvári Csiky Gergely Színház, 1963.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tarr Béla az 1950-es években a Békés megyei Jókai Színházban kezdte díszlettervezői munkásságát. Nevéhez fűződik többek között a "Légy jó mindhalálig" és a "Gül baba" c. előadás díszletterveinek elkészítése.
...a Magyar Állami Operaház műteremvezetője volt.
Az 1970-es években állandó munkatársa volt a Szegedi Szabadtéri Játékoknak, ahol többek között az Aida, valamint Az ember tragédiája c. előadás díszletterveit készítette el.
Az 1980-as évek közepéig Budapesten, a Népszínházban, azaz a Várszínházban vezető szcenikusként dolgozott, ahonnan végül nyugdíjba vonult.
Tarr Béla filmrendező édesapja volt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Tarr Béla (díszlettervező)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tarr Béla (díszlettervező)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tarr Béla: Huszka Jenő: Gül baba díszletterv, Békés Megyei Jókai Színház, 1960.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1120x810 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella