D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 270543_adf9d454dbe.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szerencsét hozó kéményseprő figura 1907-ből
B e s o r o l á s i   c í m : Szerencsét hozó kéményseprő figura 1907-ből
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Takkk
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-12-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2007-09-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Néphit, természeti vallások
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Közüzemi szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szilveszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kéményseprés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kéményseprő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tűzvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : babona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néphagyomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néphit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Noha a fekete szín általában rossz jelentésű, a váratlan találkozás a fekete ruhás kéményseprővel mégis nagyon szerencsés dolognak minősül. Nem véletlenül adnak az emberek szilveszterkor egymásnak jó kívánságuk jeléül négylevelű lóhere és a szerencsemalac mellett, apró kéményseprő figurát. A néphiedelem szerint, ha meglát az ember egy kéményseprőt, kívánnia kell valamit, és kívánsága teljesülni fog, vagy - ahogyan egyesek állítják − levele fog érkezni. Egy másik változat úgy véli, hogy a kívánság teljesüléséhez a ruhán lévő gombok közül egyet megfogva, a következő mondókát kell mondani: "Kéményseprőt látok, szerencsét kívánok!" Megint mások pedig arra biztatnak, ha találkozunk egy kéményseprővel, rázzuk meg a kezét, hogy egy kis szerencse hozzánk dörzsölődjön. Ugyanis a mágikus tulajdonsággal bíró korom és a kormos ruhájú kéményseprő együttesen olyan természetfölötti erővel rendelkezik, amely képessé teszi, hogy a kéményekből kizavarja a rossz szellemeket. Ezért is tartják a vele való találkozást és megérintését különösen nagy szerencsének. (Forrás: Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról, http://www.rostae-books.com/downloads/Hiedelmek-hagyomanyok-babonak-a-vilagbol.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : amari: buek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1600 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne