D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 6484239.jpg
C Í M 
F ő c í m : kórvirág
B e s o r o l á s i   c í m : Kórvirág
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Mohácsi
U t ó n é v : Elvira
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : elvi
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-27
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-01-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
M e g n e v e z é s : Növényvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kertészeti növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyümölcsfa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szilva
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gomba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betegség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ároktő
G e o N a m e s I d : 722797
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gomba, szilvafa.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szilvafa betegségei - A) Kedvezőtlen életviszonyok által okozott betegségek: 1. sárgaság (l. o.), 2. sápadtság (l. o.), 3. ághegyszáradás (l. Alma), 4. mozsásodás (l. o.), 5. golyva (l. o.), 6. gyökérrothadás (l. o.), 7. héjrepedezés (l. Alma). B) Élősködők által okozott betegségek: 1. A Polystigma rubrum Tul. nevü gomba a leveleken élénk piros, kisebb-nagyobb foltokat okoz, mely helyeken a levél kissé megdagad; egyike ez a Sz. leggyakoribb betegségeinek s ha erősen jelentkezik, idő-előtti lombhullást von maga után. Ellene a lehullott levelek elégetését lehet javasolni, mi által a gomba áttelelő alakjait tesszük tönkre; jónak bizonyult a betegség ellen az is, ha a fák lombfesléskor bordeauxi keverékkel (l. o.) permeteztetnek be. 2. Rozsda, okozója a Puccinia Pruni Pers. nevü gomba, mely a levelek alsó lapján barna portömegből álló csomókat okoz; e gomba csupán uredo- és teleutospóra-alakban (l. Rozsda) ismeretes. 3. Bábásszilva (l. o.). 4. Lisztharmat, okozója a Podosphaera tridactyla De By. nevü gomba (l. még Lisztharmat). 5. Korompenész (l. o.). 6. Boszorkányseprő, okozója az Exoascus defonnans Fuck. és az Exoascus Insititiae Sadeb. nevü gomba (l. még Boszorkányseprő). 7. A levél fehérfoltossága, abban áll, hogy a leveleken fehér, barnán szegélyezett foltok láthatók, melyek okozója a Sphaerella Bellona Sacc. nevü gomba. 8. Gyökérpenész (l. Dematophora). 9. A leveleken barna, gyakran kilyukadó foltokat okoz a Cylindrosporium Padi Karst. nevü gomba; a megtámadott fák sokszor egészen elhullatják leveleiket. Amerikában igen nagy károkat tesz; ellene a bordeauxi keverékkel védekeznek. C) Ismeretlen oku betegségek: 1. Tejfény (l. Dematophora). 2. Mézgafolyás (l. o.). (Forrás: kislexikon.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : kallojazmin: Hangyák, bibék, porzók, vadszilva
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x1246 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán