D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 8310025.jpg
C Í M 
F ő c í m : Russel a harcos ;-)
B e s o r o l á s i   c í m : Russel a harcos ;-)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Alexandra
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-10-25
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-06-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vízi állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszhal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akvarisztika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Koronás betta, sziámi harcoshal, russel
A harcosom sajnos már két hete az örök vadász (harc) mezőkön úszkál. Elég gyorsan megöregedett... Végig egyedül volt, mert nem igazán tűrt meg senkit. Egyszer próbálkoztam 2 társat tenni hozzá nagyobb aksiban, de nagyon gyorsan kiutálta és kiszekálta őket.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A betta nagyon kedvelt labirintkopoltyús hal, melyet köszönhet a szivárvány csaknem minden színében előforduló fátyolos tenyészváltozatainak, amik az eredeti vad törzsalakot kiszorították akváriumainkból. A kifejlett hím 7 cm, az ikrás 6 cm. A nőstények úszói rövidek, a hátúszó lekerekített. A hímeké hosszú kihegyesedő, növekedésük a hím nemi hormonok hatására kezdődik. Ívás után erőteljesebb úszónövekedést tapasztalhatunk. A vad forma úszói és teste is rövidebb. Alapszíne kedélyállapotától függően a piszkos sárgásbarnától a sötét barnásvörösön át a csaknem bársonyfeketéig változhat. A pikkelyeken vörös, kékes, zöld mintázat látható. A hasúszók sugarai tűzvörösek, hegyük kékesfehér. A hátúszó kékeszöld, hátulsó sugarai rövid fekete keresztcsíkokkal vannak díszítve. Alsó úszója kobaltkékből hátrafelé vörösbe megy át. Farokúszója vörös, úszósugarai kékesen csillognak. Testfelépítés: testük hosszúkás, oldalról lapított. Az orr rövid, szájnyílásuk ferdén áll, ajkuk jól fejlett. Fésűspikkejeik a fejet és a torkot is fedik. Oldalvonaluk nincs. A hasúszók mellállásúak, megnyúltak. A belső szervek a test elülső felébe tolódtak, a végbél is a test elülső részén torkollik, így a hátulsó testfél csak a gerincoszlopból és az izomzatból áll. Testük ezért hajlékony. Ez az udvarlás és az ívás során szembetűnő. (Forrás: akvariummagazin.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : nikzsig: Aranyhal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 963x761 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán