D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tananyagtarhazak.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tananyagtárházak szerepe az eLearningben
B e s o r o l á s i   c í m : Tananyagtárházak szerepe az eLearningben
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Vágvölgyi
U t ó n é v : Csaba
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Papp
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-04-07
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Felhasználói szoftverek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Információs rendszerek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : programozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : informatika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : programnyelv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : programtervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : plugin
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alapprogram
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tanyanyagtárházak az eLearningben
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. TANANYAGTÁRHÁZAK SZEREPE AZ ELEARNINGBEN Networkshop 2010 Debrecen, 2010. április 7-9. Vágvölgyi Csaba-Papp Gyula Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen 2. eLearning az elmúlt 10 évben Online tartalmak keretrendszerbe szervezése LMS, LCMS rendszerek kialakulása (piaci és ingyenes rendszerek) Web 2.0 megjelenése eLearning 2.0 A tartalom kiszervezése és (újra)integrálása ePortfólió rendszerek megjelenése 3. LMS + LCMS 4. LMS + LCMS 5. Tanyanyagtárházak (mi is ez?) A kiinduló fogalom: Repository (CMS/DMS) Lehetővé teszi a különböző típusú tartalmak (szöveg, kép, videó, audió) tárolását és szükség esetén közzététel ét. Alkalmas a tárolt információk rendszerezésére (kategóriák kialakítása, metaadatok, címkék használata), és ezek alapján biztosítja a hatékony vissza keresés t. A témáról bővebben: Harangi Gabriella, Holl András: Repozitoriumok használata és üzemeltetése (műhelymunka) 6. Tananyagtárház A tananyagtárház olyan speciális repository, ahol a tárolt információk többnyire oktatáshoz kapcsolódó állományok: tananyagegységek, tartalomcsomagok (IMS CP, SCORM, Common Cartridge), teljes kurzusok, biztonsági mentések. A tananyagtárház a hatékony használat érdekében integrálódhat az eLearning keretrendszerekkel. (Az integráció több szinten megvalósulhat) 7. Miért van rá szükség? A tananyag kiszervezése a kurzusból (LMS), a redundáns tárolás racionalizálása Tananyagelemek újrahasznosítása és megosztása Egyazon tananyag több helyen/rendszerben is publikálható Kereshetőség (teljes szöveges keresés, metaadatok alapján történő keresés) Biztonság 8. Repository rendszerek osztályozása Az adatok tárolásának helye alapján: Lokálisan telepített rendszerek Online megoldások (Web 2-es tartalommegosztó eszközök), egyéb online tárhelyek (Cloud computing) A tárolt tartalom alapján: tetszőleges állomány SCORM és más tartalomcsomag Médiaelemek (kép, videó) Keretrendszerrel való integrálódás foka 9. A Moodle 2.0 újdonságai 10. Repository API Külső tananyagtárházakkal (Repository) való kapcsolat felépítését szolgálja Pluginek: Mahara YouTube, Flickr Google Docs , Google Picasa Box.net Dspace , DOOR WebDAV Alfresco 11. Tananyag tárházak (repository) 12. Tananyagtárházak a Moodle 2.0-ban 13. DOOR DOOR (Digital Open Object Repository) URL: http://door.sourceforge.net Szabad forráskód, GPL licensz A Moodle integráció, nem API-n keresztül, hanem kiegészítő modul telepítésével valósítható meg Kétirányú kapcsolat (import-export) Metaadatok kezelése 14. 15. DSPACE http://dspace.org Eredetileg az MIT és a HP közös projektje, majd megalakult a DSpace Foundation Nyílt forráskódú rendszer nagy felhasználói és fejlesztői közösséggel Metaadatok: Dublin Core - könyvtárak is használják Harangi Gabriella (Debreceni Egyetem - Egyetemi és Nemzeti Könyvtár) A Moodle integráció még fejlesztés alatt 16. 17. Alfresco http://www.alfresco.com http://wiki.alfresco.com (Community Edition) Sokoldalú rendszer Moodle integráció a Repository API-n keresztül Kétirányú kapcsolat (import-export) 18. Alfresco Moodle modul 19. 20. ARIADNE Repository http://www.ariadne-eu.org Moodle integráció: kiegészítő modul Keresés az ARIADNE adatbázisában, a találati listából közvetlenül letölthetők a tananyagelemek 21. ARIADNE Repository 22. 23. 24. Portfolio API Állományok (és metaadatok) ePortfólió rendszerbe való közvetlen átemelése Szoros együttműködés a Mahara ePortfólió rendszerrel (a Moodle Network technológiai hátterén alapul) Egyéb Web 2-es szolgáltatások integrálása (Google Docs, Picasa, Flickr, Box.net) 25. Moodle portfolió integráció 26. Mahara http://mahara.org Szabad forráskódú (GNU GPL) ePortfólió és kapcsolati hálózatépítő szoftver Mahara jelentése Maori nyelven: gondolkodni/gondolkodás Stabil verzió: 1.2.4 Fejlesztők: 27. Moodle integráció (Mahoodle) Ma SSO (XML-RPC) technológiával A Moodle Network szolgáltatáson alapul A profiltartalmak szinkronizálódnak Integráció a Moodle feladat moduljával A (közel)jövő A Moodle 2.0: Repository és Portfolio API-t portfolióelemek gyűjtése, átvétele közvetlenül a Moodle keretrendszerből 28. Új feladattípus (Mahara portfolió) Új feladattípus, ahol a megoldás nem egyetlen állomány, hanem egy a Maharában készült portfólió Nézet . Portfólió alapú értékelés! 29. Köszönjük a figyelmet! http:// moodle moot.hu A magyar Moodle közösség oldala Moodle Moot 2010 konferencia 2010. június 24-26. SZIE (Gödöllő) http://mahara.hu eportfólió szolgáltatás http:// cons edu.hu eLearning tanácsadás és oktatás Vágvölgyi Csaba (vagvolgyi.csaba@gmail.com) Papp Gyula (gyula.papp@gmail.com)
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: E-learning
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 29
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x575 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet