D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1294443026.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az út eleje (Tarjánka völgye)
B e s o r o l á s i   c í m : Út eleje (Tarjánka völgye)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : méGis
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-01-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-11-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Természetjárás, hegymászás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ősz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Markaz
G e o N a m e s I d : 358267
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Még a késő ősz hangulata. Markazon is túl...
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Tarjánka-patak szurdoka Domoszló és Markaz között található. Szubjektív véleményem szerint "űbereli" a turista körökben elhíresült Rám-szakadékot." --- > http://www.freeweb.hu/hegyman/tarjanka2006jan.htm * * A Mátra délkeleti részén található Domoszlót Markazzal összekötő műútról a N47 49,837 E20 5,506 koordinátáktól indul egy földút északnyugat felé. (Ez mindössze másfél kilométerre van a "Domoszló, benzinkút" buszmegállótól.) A kerítés mellett haladva kb. másfél kilométer megtétele után érkezünk a Tarjánka-patak mentén induló, de a turistatérképeken még nem jelzett ösvényhez. Csak ezen kell végiggyalogolni, hogy megcsodálhassuk mindazt, amit a patak a természet erőivel karöltve a medrébe vájt. * * http://www.atom.hu/Kalandjaink/2007-07-01_Tarjanka-szurdok/index.html
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : csmisi: Mátra szépsége
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1157x827 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer